Nyheter

UDI mektig imponert over studentarbeider

Studentene fra masterkurset In Transit II har presentert alternative løsninger til dagens innkvartering av asylsøkere for Utlendingsdirektoratet.

Store visjoner for Nordbyen i Tromsø

Hvordan kan behovet for forvaltningen av urbant overflatevann, økt havnivå, vannveier og snølagring bli til romlige ressurser for Tromsø? Dette har studenter i landskapsarkitektur sett på. Fredag presenterte de forslagene sine for Tromsø kommune.

Stortingsmelding om kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsministeren vil styrke kvaliteten i høyere utdanning, ved å lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. 

Norge på topp i tjenestedesign

Norge gjør det svært bra i en internasjonal undersøkelse av bruken av tjenestedesign i offentlig sektor. Vi er langt framme i modenhet i bruk av denne metoden for utvikling av offentlige tjenester.

Sider