fbpx Fire AHO-prosjekter fikk Nykommer-pris + Hedersmerket (DOGA) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Fire AHO-prosjekter fikk Nykommer-pris + Hedersmerket (DOGA)

Fire AHO-prosjekter fikk Nykommer-pris + Hedersmerket (DOGA)

Fire AHO-prosjekter ble tildelt DOGA-merket Nykommer på DOGA-dagen 22. januar 2020. En fikk også Hedersmerket!

AHO gratulerer Frøya Thue og Frida van der Drift Breivik med "Dypp", Andrea Kristine Lysgaard "Kom hjem", Eva Storrusten "Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square" og Jon Fauske "Knekk"  med utmerkelsene!
---
Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fikk både Hedersmerket 2020 og Nykommer-pris for "Dypp" som har hentet innsikt fra eksperter og forskere på feltet tang og tare. De har laget fire framtidsscenarioer som viser hvordan vannplantene kan utfordre plast fram mot 2050 og prosjektet kan bety ny næring og industri langs kysten

Juryen jublet:
«Wow! Dette er et så banebrytende prosjekt at vi nesten mangler ord. Presist, innovativt, gjennomarbeidet og bærekraftig – det er imponerende mange gode kvaliteter her.»
doganykommer-4_0.jpg
DYPP - Exploring the future potential of seaweed as bioplastic through strategic use of design
Andrea Kristine Lysgaards diplomprosjekt "Kom hjem" er et samarbeid mellom Virtuelt hjemmesykehus ved Sykehuset i Vestfold og AHOs forskergruppe C3 Center for connected care. Hun har designet et digital samarbeidsverktøy for sykepleiere og foreldre til premature nyfødte som kan bidra til at familien kan reise tidligere hjem og følges opp av sykehuset hjemmefra.  

I juryens uttalelse heter det:
«Søkeren har gjort grundige undersøkelser og analyser og viser stor respekt og ydmykhet for pasientgruppens unike utfordringer. Selve løsningen eller konseptskissen fremstår som enkel og intuitiv og vil uten tvil være et godt verktøy for mange familier med barn som er født for tidlig.»
doganykommer-1.jpg
Kom Hjem - Et virtuelt hjemme-sykehus for premature nyfødte // Diplomoppgaven i Adora
I diplomprosjektet til Eva Storrusten "Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square" foreslår hun å lage et eget sted for kvinner i Zanzibars gamleby Old Stone Town som skal kombinerer et nordisk formspråk og lokal byggeskikk med et mål om å dekke flere bruksområder.

Jurykjennelsen:
«Søkeren har jobbet dypt og grundig med å analysere den lokale kulturen, noe det innsiktsfulle og veltegnede bidraget vitner om. Det er spennende hvordan lokal kultur og arkitektur er kombinert med det nordiske formspråket, og vi synes søkeren har lykkes med å skape en unik møteplass for kvinnene i Old Stone Town,» 
doganykommer-2.jpg
Reclaim Women´s Space - a garden at Hurumzi Square 
Jon Fauske, med sitt 3års-prosjekt "Knekk", har tidligere fått stor oppmerksomhet. Krakken har utspring fra en oppgave ved AHO der studentene skulle tolke Fora Form-slagordet "Der mennesker møtes" og Knekk har resultert i et vakkert og vellaget kontormøbelprodukt som nå produseres.

Juryen sier:
«Det er også et vakkert produkt, der stol og bord kler hverandre, og fremstår som inviterende og aktiviserende. At stolene er laget i heltre og kan stables, bare understøtter juryens positive inntrykk av en svært solid jobb,» står det i jurykjennelsen.»
doganykommer-3.jpg
Knekk: en aktiv sittestilling