fbpx Selvprogrammering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Selvprogrammering

Ønsker du å selvprogrammere? Selvprogrammering er et selvdefinert emne med veileder. Etter bestått grunnundervisning kan studenter få innvilget et selvprogrammert kursopplegg under følgende forutsetninger:

 • Studenten kan selvprogrammere en gang i løpet av studiet
 • Studenter som går to-årig master i landskapsarkitektur kan kun selvprogrammere i 2. semester
 • Muligheten for selvprogrammering gjelder studiokurs (24 studiepoeng). Selvprogrammering av fordypningskurs kan kun skje i spesielle tilfeller
 • Et selvprogrammert kursopplegg er ment for studenter med så gode bakgrunns­kunnskaper at instituttleder finner det forsvarlig å la studenten gjennomføre dette
 • Studenten kan ikke ha avvik i sin studieprogresjon. Institutt­leder har ansvar for å vurdere studentens faglige nivå og progresjon før godkjenning. Selvprogrammering kan i tillegg begrenses av instituttets kapasitet gjeldende semester


Slik søker du

 1. Last ned søknadsskjema her (.docx).
 2. Du søker semesteret før du ønsker å starte selvprogrammering: 
  Frist vårsemesteret: 1. november.
  Frist høstsemesteret: 1. mai.
 3. Skjemaet må være godkjent og signert av instituttleder og veileder, og inneholde fullt program. Skjemaet leveres til Infosenteret i tredje etasje. 
 4. I tillegg til å søke om selvprogrammering kan du prioritere kurs på ordinær måte.
 5. Søknad om selvprogrammering levert etter fristene vil ikke bli godkjent.


Krav til programmet

 • Programmet skal inneholde formidling av prosjektet, tids­plan, omfang, krav til innlevert materiale og en datert plan for veiledning. Programmet skal være på minimum åtte sider
 • Studenten er selv ansvarlig for å knytte til seg veileder. Veileder skal være ansatt ved AHO
 • Dersom flere skal selvprogrammere i en gruppe, må alle levere eget program
 • Studenten må gi beskjed dersom hen ønsker arbeidsplass på skolen
 • Gjennomgang og sensur avtales mellom veileder og ekstern sensor. Studenten får beskjed om dato for sensur senest fire uker før gjennomgang. Gjennomgang skal foregå før semesterslutt hvert semester. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp dette i dialog med veileder og ekstern sensor.