fbpx Studiehverdag | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studiehverdag

Studiestart

Pliktig oppmøte for studenter

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag for alle nye studenter. Dersom du av ulike årsaker likevel ikke kan møte opp, er det viktig at du så raskt som mulig varsler studieadministrasjonen på opptak@aho.no. Fravær må dokumenteres.

Hvis du ikke gir beskjed på forhånd, vil du miste studieplassen din.

Utsatt studiestart og reservasjon av studieplass

Dersom du har fått innvilget opptak til et av våre studieprogram, men av ulike grunner ikke kan begynne, kan du søke om utsatt studiestart.

Fristen for å søke om utsatt studiestart er tre uker etter fristen for å svare på tilbudet. 

Utsatt studiestart gjelder normalt for ett år frem i tid. Det er kun i særskilte tilfeller at man kan søke om utsatt studiestart for mer enn ett år.

Det er kun anledning til å søke om utsatt studiestart på bakgrunn av innkalling til militær- eller siviltjeneste, fødsel/adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende årsaker. Ved innkalling til førstegangstjeneste på våren, kan studiestart utsettes inntil to år. 

Dersom du får innvilget ett års utsatt studiestart er du sikret plass påfølgende år. Nye studenter med opptak til 5 / 5,5 årig grad må søke på nytt via Samordna Opptak innen fristen året etter for å beholde studieplassen. Nye studenter på masternivå må kontakte opptakskontoret innen 1. mars påfølgende år om de ønsker å beholde plassen eller ikke.

Gyldig dokumentasjon må lastes opp med søknaden.

Søk om utsatt studiestart og reservasjon av studieplass her (nettskjema.no)

Adgangskort

Ditt første adgangskort

For å få utdelt ditt adgangskort må du fylle ut skjema for nye studenter og gjennomføre branntest.
Fyll ut dette skjemaet for ditt adgangskort.

Erstatte et mistet eller ødelagt adgangskort

Du kan bestille et nytt adgangskort i resepsjonen. Dersom du har mistet adgangskortet må du betale 150.- for et nytt kort. Kort som er utslitt eller ødelagt kan byttes ut gratis ved innlevering av det gamle kortet.

Resepsjonen bestiller nytt og du får en e-post når det nye kortet er klar til å hentes.

Pinkode

Pinkoden kan endres ved å kontakte drift via Digital servicedesk.

Utvidelse av adgangsnivå

Alle studenter er satt opp med felles adgangsnivå gjennom AHOs kortsystem. Dersom du trenger spesiell tilgang til et rom eller område ved AHO i en kortere eller lengre periode, må du kontakte drift via Digital servicedesk.

Aktivere kort for print og kopi

Alle nye kort må aktiveres for bruk på kopimaskinene.
Benytt ditt AHO-passord og -brukernavn som innlogging.

 

Digitalt studentbevis

Studentbevis får du som en app på smarttelefonen din. Studentbevis-appen fungerer som studentbevis blant annet hos Ruter, Vy og SiO.

For at studentbeviset skal være gyldig må du ha fullført semesterregistreringen i Studentweb og betalt semesteravgiften.
 

Last ned appen her:


Les mer om pålogging i appen og ofte stilte spørsmål her.

Ofte stilte spørsmål om digitalt studentbevis

Hvordan logger jeg på appen?

Du logger på med det samme brukernavnet (sxxxxxx) og passordet som du bruker på andre AHO-systemer (Mail, Feide, datamaskiner osv.).
 

Når kan jeg ta i bruk appen?

Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i Studentweb kan du ta i bruk appen. Det kan ta opptil fem virkedager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert i vårt system.
 

Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort)?

Ja. Du trenger studentkortet blant annet for å låne bøker på biblioteket, printe, og som adgangskort til verksted og AHO sine bygninger. Alle studenter må ha med seg studentkortet når de oppholder seg på AHOs område.
 

Hvordan beviser jeg at jeg har rett på studentbillett hos Vy eller Ruter?

Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett, Studentbevisappen og gyldig bildelegitimasjon. Studentbevisappen viser at du er aktiv student ved AHO.
 

Hvorfor vises ikke bilde av meg i appen?

AHO har ulike systemer for semesterregistrering og adgangskort, av den grunn vises ikke bildet ditt i appen. Vi jobber med en løsning for å overføre bilder fra kortdatabasen (der hvor studentkortene registreres) til studentdatabasen FS (der hvor semesterregistreringen skjer). 
 

Er Studentbevis-appen likevel gyldig når den ikke viser bilde av meg?

Ja, men du må legitimere deg med annen gyldig bildelegitimasjon. Appen bekrefter at du er aktiv student.
 

Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?

Ved feilmelding, send en e-post til infosenter@aho.no.
 

Hvordan kan jeg bestille semesterkvittering på papir?

Kontakt infosenter@aho.no for bestilling av semesterkvittering på papir. Du kan hente semesterkvitteringen på papir i resepsjonen til studieadministrasjonen etter den er blitt bestilt. 
 

Hva slags informasjon henter appen om meg?

Appen henter følgende informasjon: navn, fødselsdato, studentnummer, institusjon og om du er aktiv student (betalt semesteravgift og semesterregistrert deg).
 

Hvor blir denne informasjonen lagret?

Informasjonen blir lagret i appen på telefonen din.
 

Hvor lenge er studentbeviset gyldig?

Semesterregistrering og betalt semesteravgift er gyldig til 31. januar i høstsemesteret og 31. august i vårsemesteret.
 

Jeg trenger hjelp til å bruk av appen. Hvem kan jeg kontakte?

Send en epost til infosenter@aho.no hvis du trenger hjelp i forbindelse med appen.
 

Hva er Feide?

Feide er felles innloggingsløsning for utdanning og forskning. Feide er det samme som  "AHO brukernavn og passord". 
 

Hva er FS?

FS - Felles studentsystem - er AHOs database for studentinformasjon. Her henter appen ut nødvendig informasjon om deg.
 

Vilkår for bruk av studentbevis-appen

Appen vil vise informasjon om navn, studiested, og om du har betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringen. Appen fungerer som studentbevis hos samskipnader og kollektivselskaper i Bergen og Oslo. Andre aktører kan nekte å forholde seg til appen som studentbevis. Hvis appen ikke viser bilde av deg må du ta med annen gyldig legitimasjon med bilde.

Ved førstegangs bruk må appen være koblet til internett for å laste ned informasjon. Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen.

Dersom telefonen din er tom for strøm, eller av andre grunner ikke fungere, må du bevise studentstatus med semesterkvittering og gyldig legitimasjon.

AHO tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

Semesterregistrering og Studentweb

Hvert semester må alle studenter betale semesteravgift og gjennomføre semesterregistreringen for å beholde studieretten. 

Du gjennomfører semesterregistreringen i Studentweb. Semesterregistrering innebærer godkjenning av utdanningsplanen som er satt opp for det studieprogrammet som du har fått opptak til og har studierett på. 

I Studenweb oppretter du også faktura for semesteravgift. Du betaler semesteravgiften i din bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, kontonummer og betalingsfrist. 

Dersom du ikke gjennomfører semesterregistreringen og/eller glemmer å betale semesteravgiften medfører dette stenging av adgangskort og til slutt tap av studieretten ved AHO.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistreringen:

 • Høstsemester: 1. september
 • Vårsemester: 1. februar

Har du spørsmål eller utfordringer relatert til dette, kontakt infosenter@aho.no.

Mer om semesteravgiften

For å få "aktiv studentstatus" må semesteravgiften være betalt.
 • Du betaler semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Det gir deg rett til å benytte alle SiOs velferdstilbud for studenter i Oslo, bl a boliger, treningssentre, helse- og rådgivningstilbud og studentbarnehager. Les mer på www.sio.no
 • I tillegg betaler du semesteravgift til kopiavgift til KopiNor. Dette er en felles avgift alle studenter i Norge må betale for å kunne kopiere fra bøker eller bruke kompendier.
 • Avgiften på kr 40 til SAIH er valgfri og den trenger du ikke betale om du ikke ønsker. Du kan lese mer om SAIH sitt arbeid her. Har du betalt til SAIH og ønsker pengene refundert kan du kontakte infosenter@aho.no.

Betalt semesteravgift ved et annet studiested?
Studenter er kun pålagt å betale semesteravgift til ett studiested. Dersom du betaler semesteravgift til mer enn ett studiested kan du søke om fritak for avgiften ved ett av dem.
Dersom du vil søke om fritak for betaling av semesteravgiften ved AHO kan du kontakte infosenter@aho.no. Du må dokumentere betalt semesteravgift ved et annet studiested, for eksempel ved å legge ved et skjermbilde av studentbeviset i Studentbevis-appen. 

Semesteravgift og utveksling
Ved utveksling gjennom formelle utvekslingsavtaler er det vanlig at studenter bare skal betale avgifter til sin hjemmeinstitusjon. Dette innebærer at studenter som reiser på utveksling fra AHO betaler semesteravgiften ved AHO og fritas avgifter ved utvekslingsinstitusjonen.

Studenter som er på utveksling til AHO fritas for semesteravgiften.

Gjestestudenter utenom utvekslingsavtaler betaler semesteravgift som vanlige studenter, med mindre de også betaler til en annen norsk institusjon og dermed kan søke fritak ved en av dem.

 

Mer om semesterregistrering

Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:

 • Du bekrefter å ha satt deg inn i AHOs regelverk
 • Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Oppdager du feil i utdanningsplanen så må du kontakte din studierådgiver for å rette opp i feilen
 • Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon

Etter at du har fullført semesterregistreringen vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og da vil Lånekassen påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.

Kursregistrering for masterstudenter

Studenter som går:

 • 4.-5. år Arkitektur
 • 4.-5. år Design
 • 1. og 2. år Master of design (toårig grad)
 • 3. semester Landskapsarkitektur (toårig grad)

skal registrere fire kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3, 4). Dette gjelder både studiokurs (24 studiepoeng) og fordypningskurs (6 studiepoeng).

Plasser på kurs (masternivå) fordeles etter ansiennitet. AHO har også mulighet til å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig.

Informasjon om hvilke kurs du har fått plass på finner du i Studentweb når opptaket er klart.

 


Kursregistrering - Høst 2024

Registrering av prioriterte ønsker for masterkurs høsten 2024 åpnet i Studentweb 2.mai. Frist for å prioritere er 12. mai. Her finner du informasjon om viktige datoer, hvordan du søker i Studentweb, spesifikk informasjon for ditt studieprogram, og prinsipper for tildeling av plasser. 


Se presentasjonene i opptak


Viktige datoer for kursregistrering 

 • 2. mai: Studentweb åpner for registrering av prioriterte kursønsker. 
 • 12. mai: Frist for å registrere dine prioriterte ønsker. 
 • Ca 2.juni: Resultat av kursopptak klart og vises i Studentweb 


Vær oppmerksom på:

 • Det er ikke mulig å prioritere ønsker etter 12.mai. Hvis du lar være å prioritere ønsker for kurs, får du tildelt plass der det er ledig etter at prioriterte ønsker er fordelt.  
 • Plassfordelingen gjøres etter at prioriteringsfristen har gått ut.
 • Fyll alle prioriteringer med reelle ønsker, ettersom du kan bli tilbudt plass på hvilket som helst av dine prioriteringer. 
 • Plasser tilbys utfra hvor langt du har kommet i studieløpet (ansiennitet). Det vil si at studenter på pre-diplom får høyere rangering enn studenter som skal søke kurs for første gang. Ved plassmangel, vil studenter i første semester på master kunne bli rangert på grunnlag av karakterer fra grunnutdanningen. 
 • Noen kurs har visse krav til forkunnskaper. Dette fremkommer i kursbeskrivelsen. 
 • Søkbare kurs tildeles kun gjennom søknad i Studentweb, og ikke gjennom instituttet eller faglærer. 
 • Kurstildeling er endelig, det er ingen mulighet for å bli plassert på venteliste. 


Hva skal gjøres i Studentweb?  

 • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Du blir ledet inn til siden hvor kurs prioriteres.  
 • Obs! Vær oppmerksom på at du prioriterer kursønsker for HØST 2024 i semesterfanen VÅR 2024.  
 • Hvis prioriteringer fra tidligere semester fortsatt er synlig, må du slette disse før du kan prioritere for høsten 2024 
 • For deg som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «HØST 2024». Du skal ikke prioritere fordypningskurs dersom du skal ta pre-diplom. 


Programspesifikk informasjon

Master i landskapsarkitektur 
 • Studenter på sitt første semester, får obligatoriske emner automatisk lagt i utdanningsplanen og skal ikke prioritere emner. 
 • Studenter i sitt tredje semester skal prioritere studiokurs og legge til pre-diplom i utdanningsplanen sin. 
Master i arkitektur 
 • Du skal registrere fire kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3 og 4). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 • Du kan ikke få plass på kurs du har tatt før (samme emnekode).
 • Dersom du er i ditt siste semester før diplom, prioriterer du ikke fordypningskurs, men legger inn pre-dipom i utdanningsplanen.
Master i design (2. og 5. år)

Studenter i masterprogrammet i design prioriterer tre studio og tre fordypningskurs ut fra ønsker. Studenter tatt opp til den 2-årige graden i design blir kun tatt opp til studiokurs de var kvalifisert til da de ble tatt opp til programmet.  

Hvis du er i ditt siste semester før diplom, skal du kun prioritere studiokurs og ellers legge inn pre-diplom i utdanningsplanen din. 

Master I design (5-årig)  

 • Studenter som har tatt 70 174 Designfordypning 2: Industridesign våren 2024, skal fortsette med denne retningen og trenger ikke prioritere studiokurs, kun fordypningskurs.
 • Studenter som har tatt 70 175 Designfordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign våren 2024, kan velge mellom de to masterkursene 70 152 Interaction Design 1 og 70 513 Service Design 1 og skal prioritere disse – i tillegg til fordypningskurs. 

Studenter som kommer tilbake fra permisjon og tilhører gammel studieordning, kan velge mellom de tre studieretningene i første semester på master, men må deretter holde seg til denne retningen videre i masterløpet og kan ikke bytte mellom retninger.» 

Diplom og pre-diplom 

Pre-diplom (6 sp) er et obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til høsten, hvis det ikke ligger der allerede. Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs 

Skal du starte på siste semester, legger du kun til diplom i utdanningsplanen. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om kursvalg, eller opplever du problemer med å prioritere kurs? Kontakt infosenter@aho.no eller kom innom Infosenteret i åpningstiden. 

Oversikt over alle valgbare masterkurs med beskrivelser finner du her: 

Utdanning fra andre læresteder

Studenter som er tatt opp på et studieprogram ved AHO kan søke om innpassing av et emne dersom de kan dokumentere at de har bestått et tilsvarende emne ved et annet lærested.

Fremvise originaldokumenter

Studenter må ved forespørsel framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.

Innpassing av bachelorgrad i arkitektur

Studenter som er tatt opp til masternivå ved studieprogrammet i arkitektur skal få bachelorgraden sin innpasset som 180 studiepoeng. Det tilsvarer omfanget til grunnstudiet ved AHO. Originale vitnemål må fremvises til studieadministrasjonen ved studiestart. 

Utveksling

Studenter som har vært på utveksling må søke om endelig godkjenning og innpassing av eksterne emner etter at de er tilbake fra utenlandsoppholdet. 
 

Utveksling ved en av AHO's partnerskoler:
Søk innpassing av eksterne emner her.
 

Spørsmål?

Mer informasjon om utveksling finner du her.
Kontakt: international-office@aho.no

Innpassing av enkeltemner

Dersom du har bestått emner ved andre læresteder som tilsvarer emner ved AHO, kan du søke om innpassing.

Dokumentasjon som skal følge søknadskjema:

 • Karakterutskrift 
 • Emnebeskrivelse
 • Pensumliste
 • Emneoversikt

Ved søknad om innpass av emne over 10 studiepoeng må du også lastes opp:

Vurderingsarbeidet fra emnet, inkludert dokumentasjon av arbeidsprosess:
 • PDF på maks 10-15 sider, som inneholder illustrasjoner, tegninger, skisser, modellfoto, beskrivelse.
 • Refleksjonsnotat over egen læring med fokus på egen rolle og prosess i det aktuelle emnet man søker innpass for.

Søknadsfrister

 • 10. august for 1. års studenter
  • Dersom du har fått opptak fra venteliste er fristen 14 dager etter tilbudt opptak. 
 • Øvrige søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema for innpassing av eksterne emner her. 
 
Regelverk for innpassing
 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT.
Behandling av søknad om innpassing

Søknaden behandles av studieadministrasjonen. Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 

Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden

Spørsmål?

Generelle spørsmål rettes til infosenter@aho.no

Spørsmål om søknad om innpassing av emner på masternivå ved 5-årig grad i Master i landskapsarkitektur (AHO/UiT) rettes til kunstakademiet@umak.uit.no.

Les dette før du søker innpass

 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT via søknadsskjema tilgjengelig på UiT nettside.

Saksbehandling innpass enkeltemner

Saksbehandling:

 • Søknaden sendes elektronisk til studieadministrasjonen for saksbehandling og faglig vurdering.
 • Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 
 • Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden.

Søknadskjema innpass enkeltemner

Søknadsskjema til innpassing finner du her
 

Spørsmål?

Ekskursjoner

Studenter som skal delta på ekskursjon, må fylle ut egenerklæringsskjema før avreise.  For å kunne delta på ekskursjon, må man ha en gyldig reiseforsikring.

Ta kontakt med emneansvarlig ved spørsmål om ekskursjonen. 

Studenter som ikke har anledning til å delta på en obligatorisk ekskursjon, kan søke om gyldig fravær her. Ved gyldig fravær har studenter krav på å få et alternativt opplegg.

Ved behov for tilrettelegging under ekskursjonen, kan studenten kontakte studierådgiver. 
 

Karakterutskrift og studiebekreftelse

Karakterutskrift

I noen tilfeller trenger du bekreftelse på dine studier i form av en karakterutskrift. I Studentweb finner du en oversikt over hvilke kurs/emner du har bestått så langt i studiet. Denne kan skrives ut og brukes dersom anledningen er mindre formell.

Dersom du trenger en formell, underskrevet og stemplet karakterutskrift kan du be om dette via infosenter@aho.no. Spesifiser om du trenger norsk eller engelsk utskrift.

Annen bekreftelse

Dersom du trenger en ytterligere bekreftelse på at du har fått opptak til eller er student ved AHO, kontakt infosenter@aho.no. Spesifiser gjerne hvem vi skal adressere bekreftelsen til, og om den skal være på engelsk eller norsk. Normalt vil vi kunne gi deg en slik bekreftelse til neste dag.

Tidligere student ved AHO

For uteksaminerte studenter er diplomet med medfølgende Diploma Supplement den formelle bekreftelsen på din utdannelse. Du kan ikke få en ny original av dette dokumentet, men vi kan skrive en bekreftelse på at diplomet er oppnådd og tidligere utsendt.

Henvend deg til infosenter@aho.no, og husk å spesifisere type utdanning og hvilket år du ble uteksaminert.

Permisjon

Når kan studenter søke om permisjon?  

 • For å kunne søke om permisjon må du ha bestått 30 studiepoeng.
 • Studenter kan søke om ett år permisjon uten å legge ved dokumentasjon, men nettskjema må uansett fylles ut. Se lenke lenger ned.  
 • Studenter på grunnutdanningen kan som hovedregel få innvilget ett år permisjon, men kan ikke søke permisjon kun ett semester. Dette er på grunnlag av studiets oppbygning.
 • Studenter på masternivå har anledning til å søke om permisjon over ett semester, eller ett år.


Dokumentert permisjon

Permisjon utover ett år må dokumenteres fra lege/spesialist. Dokumentert permisjon vil ikke gå utover din kvote på ett års ugrunnet permisjon. Følgende grunner til permisjon bør derfor dokumenteres: 
 • graviditet eller omsorg for barn 
 • førstegangstjeneste 
 • sykdom 
 • andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. 


Frister for å søke permisjon

 • Frist for å søke permisjon høstsemester: 1. mai (semesteret før)
 • Frist for å søke permisjon vårsemester: 1. november (semesteret før)


Slik søker du om permisjon: 

Fyll ut "Søknad om permisjon" og last opp evt. legeattest eller tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post. 


Hva gjør du hvis søknaden blir avslått? 

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på søknaden din. Dersom du har nye opplysninger, kan du sende inn tilleggsinformasjon. 

Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved AHO for ny behandling, se Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata. Klagenemdas vedtak er endelig, og kan ikke påklages. 


Les dette før du søker om permisjon: 

Når du er i permisjon er du ikke definert som student. Det innebærer at nøkkelkortet ditt ikke er aktivt i permisjonstiden, og du har ikke adgang til våre lokaler utenom byggets åpningstider. 

I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.  

Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å: 
 • Holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle kursvalg. 
 • Oppmelde deg til kurs og semesterregistrere deg innenfor gjeldende frister når permisjonsperioden din går mot slutten. Merk at frister for dette kan være i permisjonstiden din.
 • Holde deg oppdatert på frister og datoer på våre nettsider og på din AHO-epost.
 • Sende en skriftlig oppsigelse av studieplassen din til infosenter@aho.no dersom du ikke ønsker å komme tilbake til studiet etter permisjonstiden. 
 
 

Forsikring og yrkesskadeerstatning

Skader som skjer under utdanning kan i visse tilfeller gi rett til yrkesskadeerstatning.

Som norsk student er du medlem av Folketrygden og dekket av Folketrygdelovens bestemmelser for yrkesskader som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden. Påføres du skade utenfor undervisningen vil ikke særfordelene ved yrkesskade i Folketrygden gjelde.

Dersom du blir alvorlig skadet og vil undersøke om skaden kan gi rett til yrkesskadeerstatning, kontakt studieadministrasjonen for veiledning. Merk at skader som kan gi rett til fremtidig yrkesskadeerstatning må meldes til NAV innen ett år etter at skaden fant sted.

Du er ikke forsikret gjennom studentstatus ved AHO. All forsikring utenom det som dekkes av Folketrygden må tegnes privat.

Utenlandsstudier

Norske studenter som mottar støtte til utdanning i utlandet gjennom Lånekassen er dekket av Folketrygden og derav også yrkesskadedekket.

I forbindelser med ekskursjoner eller utveksling vil du som hovedregel være dekket av Yrkesskadeforsikringslovens bestemmelse for skader som skjer som del av obligatorisk undervisningsopplegg på anvist undervisningssted. Det er likevel sterkt tilrådelig at studenter som reiser ut av Norge på studieopphold tegner privat forsikring i tillegg, særlig gjelder dette ved opphold utenfor EU/EØS-land, der du ikke har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling gjennom ordningen med Europeisk helsetrygdekort.

Mer informasjon

Studenter som reiser på studieopphold utenfor EU/EØS anbefales å sjekke hvilke rettigheter de har hos Helsenorge.no.

Er du i tvil om ditt medlemskap i Folketrygden finner du informasjon om dette hos NAV.

Persondata i studieprosjekt

Skal du samle inn data om personer i forbindelse med ditt studieprosjekt?

Dersom du på en eller annen måte skal samle inn, registrere, behandle, eller lagre opplysninger om personer, må du sjekke om du må rapportere dette til Sikt (tidligere Norsk senter for forskningsdata (NSD)). 

Er du usikker på hvordan du skal gå frem, og om dataene du planlegger å samle inn er meldepliktig, se Vanlige spørsmål om personvern og meldeskjema

Viser det seg at prosjektet ditt er meldepliktig må du melde dette inn til Sikt via deres Meldeskjema.

Har du ytterligere spørsmål utover det som står på Sikt sin nettside så kan du kontakte forskningsadministrasjonen ved AHO


Hva er meldeplikt og hva regnes som personopplysninger?

 • Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. 
  • Direkte personidentifiserbare opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn.
  • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, diagnose, etc.
 • Dersom du behandler slike opplysninger i ditt prosjekt, kan prosjektet være meldepliktig til personvernombudet. Meldeplikten foreligger selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med personopplysningene

Studierett

Studierett tildeles de som har fått opptak til et studieprogram.

Du kan miste studieretten din hvis du:

 • ikke har betalt semesteravgift innen fristen
 • har overskredet den fastsatte grensen for normert tid med eventuelt tillegg i tid
 • har brukt opp dine forsøk til eksamen
 • ikke har avlagt eller bestått eksamen i henhold til utdanningsplan i løpet av det siste studieåret, og ikke er i permisjon
 • ikke har fremlagt originale vitnemål til vitnemålskontroll

Dersom du står i fare for å miste studieretten vil du gis skriftlig forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved vedtak om inndragning av studieretten skal du underrettes skriftlig om vedtaket. I underrettelsen skal det opplyses om begrunnelsen for vedtaket og muligheten for å klage på vedtaket. Mister du studieretten, kan du søke om nytt opptak til studiet.

"Skikk og bruk" for deg som student ved AHO

Dette reglementet gjelder for alle registrerte studenter ved AHO og for de personer som besøker AHOs lokaler.

Utstyr

Studenter skal vise respekt for og ta vare på det utstyr og studiemateriell som stilles til disposisjon fra AHOs side: møbler, bøker utlånt fra biblioteket, verktøy, annet teknisk utstyr mm.. Studenter skal varsle administrasjonen så snart som mulig dersom noe blir ødelagt eller borte.

Opplæring

Studenter plikter å delta på de opplæringstilbud som gis for bruk av kopimaskiner, datamaskiner, verkstedsutstyr etc. og å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verksteder og spesialrom. Det skal kvitteres for utstyr eller nøkler som lånes fra administrasjonen og dette skal returneres i hht. avtale og uten unødig opphold. I enkelte tilfeller, f.eks. ved grov uaktsomhet, kan studenter gjøres erstatningsansvarlig for gjenstander som blir ødelagt eller stjålet.

Private gjenstander

AHO påtar seg ikke ansvar for private gjenstander som studenter oppbevarer i skolens lokaler. AHO har ingen forsikringsordning for erstatning av tapte eller ødelagte gjenstander.

Parkering

Studenter kan benytte AHOs parkeringsplass i Maridalsveien 29 i hht. AHOs parkeringsbestemmelser. Alle som benytter parkeringsplassen må sørge for at bilnummeret er registret i resepsjonens nummerregister og at oblat er synlig plassert. Biler som står feilparkert, blir tauet bort uten forvarsel og på eiers regning og risiko.
Ta kontakt med resepsjonen ved hovedinngangen til AHO for parkeringsoblat.

Sykkelparkering

Sykler skal parkeres utendørs på dertil avsatte plasser. Sykler som tas med innendørs vil umiddelbart bli fjernet. Sykkel bringes med til AHO på eget ansvar.

Studentkort

Studentkort benyttes også som adgangskort. Adgangen blir aktivert når semesteravgiften er betalt, dermed blir adgangen også slettet dersom semesteravgiften ikke er betalt innen fastsatt dato. Kort slettes henholdsvis 1. november og 1. mars. Adgangen slettes senest 1 mnd. etter avsluttet studium ved AHO. For alle dører som er lagt inn på kodelåssystemet kan det gis nye adgangsbegrensninger uten forvarsel, dersom særlige forhold tilsier at det er nødvendig. 

Studenter som oppholder seg i høgskolens lokaler, plikter å uoppfordret vise gyldig studentkort til vaktpersonell som er på kontrollrunde. 

Studenter som oppholder seg i AHOs lokaler etter ordinær åpningstid, plikter å påse at dører og vinduer er lukket og at lys og elektriske maskiner er avslått når lokalet forlates.

Kopiavgift

Studentene skal betale den til enhver tid fastsatte papiravgift hvert semester for dekking av kopieringsavgift til Kopinor. Avgiften innkreves sammen med semesteravgiften.

Arbeidsplasser

Studenter plikter å holde sin arbeidsplass ryddig og bidra til at tegnesaler og oppholdsarealer er i rimelig orden.

All bruk av maling, spray, gips etc. skal kun foregå i dertil egnede verksteder. Det er forbudt å tømme maling eller kjemikalier i vasker eller toaletter.

Det skal vises respekt og tilrettelegges for at renhold kan utføres i henhold til instruks. Denne innebærer bl.a. at papir, modeller m.v. på gulv betraktes som søppel og kastes.

Røyking

Røykeloven gjelder også AHOs lokaler.

Dyr

Det er ikke tillatt å ta med husdyr inn i AHOs lokaler.

Modeller

Studenter må selv ta vare på sine oppgaver, modeller o.l. etter sensurering. Alle etterlatte studentoppgaver kastes etter den frist som settes ved avslutningen av hvert semester. Frist kunngjøres hvert semester ved oppslag.

Branninstruks

Alle AHOs studenter plikter å gjøre seg kjent med høgskolens branninstrukser og delta i årlige brannøvelser.

HMS

Alle studenter plikter å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verktøy og utstyr og opphold i høgskolens verksteder eller andre spesiallokaler. Alle studenter skal ha gjennomgått skolens sikkerhetskurs før verkstedene tas i bruk. Sikkerhetskursene er obligatoriske.

Et hvert brudd på Ordensreglementet vil kunne medføre stenging av adgangskort. Ved grov uaktsomhet kan studenter gjøres erstatningspliktig for den skade de har forvoldt på AHOs inventar og/eller utstyr. I gjentatte eller særlig grove tilfeller vil rapport bli sent til styret, som avgjør om ytterligere sanksjoner, som for eksempel bortvisning, skal iverksettes.
 

Endring av personopplysninger

Det er viktig at vi har registrert riktige opplysninger om deg, slik som navn, adresse og personnummer. Navnet du er registrert med brukes på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort, Studentbevis-app osv.

Adresseendring

Du kan oppdatere adressen din selv på Studentweb på følgende måte:

 • Klikk på navnet ditt i høyre hjørne
 • Velg "Min profil" og skriv inn riktig adresse (hjemmested- og semesteradresse)
Husk også å melde fra til Posten Norge om adresseendringer. Sett navnet ditt på postkassen slik at posten kommer frem.

Navneendring

Dersom navnet ditt er skrevet feil i Studentweb, eller du endrer ditt Folkeregistrerte navn i løpet av studietiden, må du informere studieadministrasjonen om dette ved å fylle ut et skjema. Meld fra om endringen i dette skjemaet.

I skjemaet må du laste opp dokumentasjon fra Skatteetaten som bekrefter navneendringen, eller kopi av passet ditt dersom navnet ditt er registrert feil hos AHO. 

Norsk fødselsnummer

Hvis du har fått et norsk fødselsnummer (11 siffer) eller du har endret (juridisk) kjønn etter at du begynte på AHO, må du informere studieadministrasjonen om dette. Meld fra om endringen i dette skjemaet.

I skjemaet må du laste opp dokumentasjon fra Skatteetaten som bekrefter fødselsnummeret, eller laste opp kopi av passet ditt som bekrefter ditt juridisk registrerte kjønn.

Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner

Leganto for studenter

Hvordan finner jeg litteraturlistene for mitt kurs?

 • Dersom kurset ditt har en publisert litteraturliste i Leganto, finner du den i Moodle under "Course reading list" 
 • Du kan også søke opp litteraturlister i Leganto her. Her finner du også alle andre litteraturlister som har blitt laget i Leganto. For å finne litteraturlister for inneværende semester endrer du "Course Status" til "Active". 


Hvordan får jeg tilgang til kurslitteraturen?

Du kan finne ut om biblioteket har tilgang til elektronisk versjon av boken/artikkelen eller om den er tilgjengelig i fysisk format.

 • Under "Lenker & tilgjengelighet" finner du informasjon om hvor dokumentet er og du kan bestille bøker om de er utlånt. Her får du også opp en lenke dersom dokumentet er tilgjengelig digitalt.
 • Om du vil finne en fysisk bok på hylla i biblioteket trykker du på "Lokaliser". Da får du opp et kart over biblioteket.

Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiehverdagen og/eller eksamen. Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonsnedsettelse medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.

Eksempler på hva som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging:

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel
Eksempel på tilretteleggingstiltak på eksamen:
 • Utvidet tid
 • Hvile- og ammetid
 • Skjermet plass


Hvordan søke om tilrettelegging:

Fyll ut skjema for søknad om tilrettelegging og last opp bekreftelse fra lege/sakkyndig i skjemaet. Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.


Dokumentasjonen må inneholde følgende opplysninger:

 • Studentens fulle navn, fødsels- og personnummer
 • Beskrivelse av utfordringene din funksjonsnedsettelse gir deg
 • Varighet
 • Eventuelle anbefalte tilretteleggingstiltak
 • Underskrift fra lege/sakkyndig

Søk tilrettelegging gjennom dette søknadsskjemaet.
 

Stipend

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Dersom du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du søke om stipend fra Lånekassen. Les mer om stipendsøknad på Lånekassen sine sider her.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Les mer på NLB sine sider her.