fbpx Søking og opptak -arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur

  Søk AHO: viktige datoer

   4. mars 2020:   Åpen dag på AHO
   29. mars:             Opptaksprøve 1 publiseres på aho.no
   22. april kl. 13:            Innlevering Opptaksprøve 1 
   15. april:       Søknadsfrist Samordna opptak
   Midten av juni:              Opptaksprøve 2

Slik foregår søknadsprosessen

AHO tar opp 60 studenter til Master i arkitektur hvert år.

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk Samordna opptak før 15. april. Når du har søkt og fått søkernummer som du trenger når du skal levere opptaksprøve 1.
 


  2_5.png  Opptaksprøve 1

Du kan starte på oppgaven før du har søkt Samordna opptak, men du kan ikke laste den opp før du har fått søkernummeret ditt. Omtrent 300 søkere kommer videre til opptaksprøve 2.  
22. april, kl. 13:00: Innlevering Opptaksprøve 1
 


  3_5.png Opptaksprøve 2

Basert på vurdering av opptaksprøve 1 går kvalifiserte søkere videre til trinn 2. Opptaksprøven holdes på AHO en helg i juni. (På grunn av korona blir dette digital i 2021.)
   
Midten av juni:
 Opptaksprøve 2
 

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. år, må du ha generell studiekompetanse.

Realkompetanse
Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre ta opptaksprøvene. 
Mer info om realkompetanse // Samordna opptak finner du her

Opptaksprøve 1

Publiseres på aho.no 29. mars. Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende.
 

Opptaksprøve 2

Prøven gjennomføres på AHO og den teller 2/3 av poengkravet for opptak. Det betyr at en sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt. På grunn av dagens situasjon med coronaviruset og smittefare, er AHO i gang med å planlegge en alternativ løsning for Opptaksprøve 2 som er tilrettelagt i henhold til råd og regler fra FHI og myndighetene. De som kommer videre til Opptaksprøve 2 vil få nærmere informasjon om hvordan gjennomføringen vil foregå.