fbpx Søking og opptak -arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur

  Søk AHO: Viktige datoer 2022

   10. mars: Åpen dag på AHO
   20. april: Søknadsfrist, Samordna opptak
   Dato kommer           Opptaksprøve publiseres på aho.no
   Dato kommer   Innleveringsfrist, opptaksprøve
   Dato kommer              Resultat og poengsum

 

Slik foregår søknadsprosessen

AHO tar opp 60 studenter til Master i arkitektur hvert år.

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk via Samordna opptak før 20. april. Når du har søkt får du et søkernummer, som du trenger når du skal levere opptaksprøve.
 


  2_5.png  Opptaksprøve

Du kan starte på opptaksprøven før du har søkt Samordna opptak, men du kan ikke laste den opp og levere den før du har fått søkernummeret ditt.

Dato kommer: Innlevering av opptaksprøve.
 

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. året, må du ha generell studiekompetanse.

Realkompetanse
Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må ha fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre levere opptaksprøve.

Mer info om realkompetanse og Samordna opptak, finner du her.
 

Opptaksprøve

Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. En sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt.

AHO jobber med planleggingen av opptaket i 2022. Så langt vet vi at opptaket blir heldigitalt. Vi planlegger noen endringer i opptaksprosessen. Informasjon om dette publiseres i februar 2022.