fbpx Master i landskapsarkitektur 5 år - Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i landskapsarkitektur UiT/AHO 5 år

  Søk AHO: Viktige datoer 2024

 1. februar Søk via Samordna opptak
 1. mars Del 1 av opptaksprøven publiseres
 7. mars Åpen dag på AHO
 14. mars Digital åpen dag
 15. april Søknadsfrist i Samordna opptak
 9. mai Del 2 av opptaksprøven publiseres
 13. mai Innleveringsfrist, opptaksprøven del 1 og 2
 1. juli Poengsum publiseres i innleveringsportalen
 20. juli Svar på hovedopptaket i Samordna opptak

Se flere viktige tdisfrister for opptaket til universitet og høgskole her (samordnaopptak.no).
 

Slik foregår søknadsprosessen

AHO tar opp 20 studenter til Master i landskapsarkitektur hvert år.
 

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk via Samordna opptak før 15. april. Når du har søkt får du et søkernummer, som du trenger når du skal levere opptaksprøven.
 


  2_5.png  Opptaksprøve

Opptaksprøven er en digital hjemmeoppgave i to deler. Del 1 er felles for alle studieprogram, mens del 2 er spesifikk for landskapsarkitektur. De skal leveres samlet innen innleveringsfristen.

Du finner opptaksprøven her.

Du kan starte på opptaksprøven før du har søkt i Samordna opptak, men du kan ikke laste opp og levere den før du har fått søkernummeret ditt.

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. året må du ha generell studiekompetanse.

Realkompetanse
Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må ha fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre ta opptaksprøvene. 

Mer info om realkompetanse og Samordna opptak, finner du her

Opptaksprøve

Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. En sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt. Se oppgavetekster fra tidligere opptaksprøver her.