fbpx GK6 By og arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK6 By og arkitektur

Full course name in English: 
GK6 By og arkitektur
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd