fbpx To nye instituttledere er ansatt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

To nye instituttledere er ansatt

To nye instituttledere er ansatt

AHO har søkt etter to nye instituttledere til institutt for arkitektur og institutt for urbanisme og landskapsarkitektur. Prosessen er nå avsluttet og vi har gleden av å ønske velkommen til to nye kollegaer neste semester. 

Institutt for arkitektur 

I stillingen som instituttleder for institutt for arkitektur har vi ansatt Ana Betancour. 

ana_fotograf_olga_ihle_web.jpgAna Betancour er utdannet arkitekter ved KTH i Stockholm, ETSAB (Barcelona) og Bartlett, UCL (London). Hun jobber nå som professor i arkitektur ved Arkitekthögskolan på Umeå Universitet, der hun også har vært rektor for Arkitekthögskolan (2015-2019). Hun har tidligere vært ansatt som professor i byplanlegging ved Chalmers Tekniska Högskolan der hun også var programansvarlig for masterprogrammet i arkitektur. Hun har også vært lektor ved Bartlett School of Architecture, University College London og flere andre universiteter i England. Ana har også drevet flere forskningsprosjekter, og ulike samarbeidsprosjekter mellom akademia og eksterne aktører, og har et bredt internasjonalt nettverk som medlem av flere styrer og juryer. 

– Jag ser verkligen fram emot att bli del av AHO och att få ingå i en sådan dynamisk och kreativ miljö. Min bakgrund är inom akademin och arkitekturpraktiken och jag har en lång erfarenhet av att utveckla och driva forskningsbaserad undervisning och undervisningsbaserad forskning. Det finns en mycket stark tradition av detta vid AHO och det gläder mig att kunna bidra till skolans fortsatta utveckling och långa historia av innovativ undervisning och forskning, forteller Ana.

Et grunnleggende tema i Anas arbeid er hvordan man kan utvikle modeller for bærekraftig arkitektur og byplanlegging, både gjennom forskning og undervisning, men også i møte mellom ulike disipliner i den akademiske verden, offentlige institusjoner, eller i samarbeid med andre aktører i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. 

– Vi lever i en tid präglad av stora samhälleliga och ekologiska utmaningar vilket ställer höga krav på både utbildning och forskning att hitta former för att möta dessa. Den gedigna och starka kompetens som finns på AHO ger goda förutsättningar för tvärdisciplinära samarbeten för att kunna utveckla ny kunskap och nya arbetsfält. Jag är mån om att fortsätta stärka studio-kulturen, främja forskningen som bedrivs, vidareutveckla interna och externa samarbeten och bidra till den utvecklingen AHO leder inom arkitekturområdet.


Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur 

I stillingen som instituttleder for institutt for urbanisme og landskapsarkitektur har vi ansatt Hanna Dencik Petersson.
 
hanna_d_petersson_eirik_evjen_2_web.jpgHanna Dencik Petersson er arkitekt, utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Petersson har bred faglig erfaring, både innenfor og på tvers av arkitekturfeltet og har blant annet bidratt til å bygge opp Oslo arkitekturtriennale til en anerkjent og utfordrende stemme innenfor arkitekturformidlingen, både i Norge og internasjonalt. Hennes erfaring spenner fra å utvikle og lede sammensatte faglige nettverk, til planlegging, gjennomføring og formidling av store faglige satsninger. Som leder har Petersson opparbeidet solid kunnskap knyttet til administrering, finansiering og gjennomføring av komplekse og omfattende prosjekter. 
 
– Jeg gleder meg først og fremst til å bli kjent med alle som jobber på instituttet. Så ser jeg selvfølgelig frem til å sette meg inn i alt det viktige faglige arbeidet som allerede pågår og bidra til å utvikle instituttet videre. Med min bakgrunn fra arkitekturformidling vil jeg også jobbe for å sikre bred formidling av både forskning og undervisning og til å åpne skolen opp ytterligere mot byen og det samfunn som omgir den, både faglig og fysisk. 
 
For fire år siden startet AHO et samarbeid med UiT om en femårig mastergrad i landskapsarkitektur. Snart vil første kull ha vært gjennom hele studieløpet, og Petersson ser frem til å bygge videre på dette. 
 
– Instituttet har over tid utviklet seg til et viktig og fremoverlent institutt både på urbanisme og landskapsarkitektur, i Norge og internasjonalt. Jeg ser frem til å kunne bidra til å videreutvikle dette og ikke minst følge opp, bygge videre og styrke den satsingen som er gjort med landskapsarkitektutdanningen. Instituttet forvalter to fagdisipliner som begge har en viktig og sentral rolle i samfunnsutviklingen. Sammen med instituttets faglig sterke ressurser ser jeg frem til å åpne opp og drive både praksis og faglig diskurs fremover, å innlemme den i en konstruktiv samtale om hvordan våre fag kan og bør svare på de utfordringer som ligger foran oss.


Foto av Ana Betancour av Olga Ihle
Foto av Hanna Dencik Petersson av Erik Evjen