2019 Høst

Start semester

Valgbare fordypningskurs

Emnenavn på English: 
Elective course
Studiepoeng: 
12
Emnekode: 
MA_FK
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Valgbare studiokurs

Emnenavn på English: 
Elective studio courses
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
MA-SK
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Sider