fbpx Fravær grunnet sykdom | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Fravær grunnet sykdom

Generelt om sykemelding for deg som er student.

Grunnkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, slik at du ikke får levert innen fristen, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For emner med mindre enn 10 studiepoeng er maksimum utsettelse 2 virkedager.

For å få utsatt innlevering må legeattest leveres til studieadministrasjonen senest 7 dager etter innleveringsfristen.

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Skriftlig skoleeksamen

Dersom du er syk på eksamensdagen, eller har en annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du søke om utsatt eksamen. Gyldig fravær må dokumenteres og rett til utsatt eksamen kan gis på følgende grunnlag:

 • Akutt sykdom for deg eller noen du har omsorgsansvar for
 • Fødsel
 • Dødsfall i nær familie.
 • Andre tungtveiende grunner kan også gi rett til utsatt eksamen.

Slik søker du:
Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post. Husk at legeattesten må ha underskrift og stempel for å være gyldig. I legeattesten eller annen tilsvarende dokumentasjon må det komme tydelig frem at du har vært syk eller av annen tungtveiende grunner (se over) har gyldig fravær på eksamensdagen.
Søknadsfristen for gyldig fravær og utsatt eksamen er senest 3 dager etter eksamensdagen.

Vær oppmerksom på:

 • Uteblir du fra en eksamen i grunnundervisningen uten gyldig grunn, vil du normalt ikke ha adgang til å avlegge eksamen før ved neste ordinære eksamen.
 • Avsluttende prosjektinnleveringer i kurs som ikke har skriftlig skoleeksamen, ansees som eksamen på lik linje med skriftlig skoleeksamen.

Masterkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For fordypningskurs er maksimum utsettelse 2 virkedager.

For å få utsatt innlevering må legeattest leveres til studieadministrasjonen senest 7 dager etter innleveringsfristen.

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Diplom

Dersom du blir syk i løpet av diplomsemesteret, kan du få utsatt innlevering av diplomprosjekt.

 • Utsatt innlevering gjelder kun for sykdom over 3 dager og du må levere legeattest til studieadministrasjonen senest 7 dager etter at sykdommen oppsto.
 • Legeattesten må inneholde fra – til- dato for sykdom og eventuell prosentvis gradering av sykdom.
 • Utsatt innlevering vil bli gitt tilsvarende antall sykdomsdager.
 • Ved utsatt innlevering vil du normalt bli sensurert sammen med neste semesters kull.
 • Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen.
 • En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre.
 • Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.