fbpx Utsatt eksamen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utsatt eksamen

Hva skjer hvis jeg ikke får tatt eksamen, levert prosjekt eller diplom?

Utsatt innlevering diplom

  • Ved utsatt innlevering av diplom, vil sensurering foretas med påfølgende semesters diplomgjennomgang.

Utsatt innlevering prosjekt

  • Innlevering og gjennomgang skjer uavhengig av hverandre.
  • Innlevering gjøres på dato gitt av studieadministrasjon, se punkt 2.3 Fravær grunnet sykdom.
  • Gjennomgang/presentasjon gjennomføres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret.
  • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
  • Dato for gjennomgang bestemmes av studieadministrasjonen etter avtale med kursansvarlig.

Utsatt skoleeksamen

  • Ny skoleeksamen avholdes samtidig med kontinuasjonseksamen og arrangeres så snart som mulig og senest 2 måneder inn i nytt semester.
  • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen og oppmelding gjøres via studieadministrasjonen.