fbpx Studiestart | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studiestart

Pliktig oppmøte for studenter

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag for alle nye studenter. Dersom du av ulike årsaker likevel ikke kan møte opp, er det viktig at du så raskt som mulig varsler studieadministrasjonen på opptak@aho.no eller på telefon 22 99 70 00. Fravær må dokumenteres.

Hvis du ikke gir beskjed på forhånd, vil du miste studieplassen din.

Utsatt studiestart og reservasjon av studieplass

Dersom du har fått innvilget opptak til et av våre studieprogram, men av ulike grunner ikke kan begynne, kan du søke om utsatt studiestart.

Fristen for å søke om utsatt studiestart er tre uker etter fristen for å svare på tilbudet. 

Utsatt studiestart gjelder normalt for ett år frem i tid. Det er kun i særskilte tilfeller at man kan søke om utsatt studiestart for mer enn ett år.

Det er kun anledning til å søke om utsatt studiestart på bakgrunn av innkalling til militær- eller siviltjeneste, fødsel/adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende årsaker. Ved innkalling til førstegangstjeneste på våren, kan studiestart utsettes inntil to år. 

Dersom du får innvilget ett års utsatt studiestart er du sikret plass påfølgende år. Nye studenter med opptak til 5 / 5,5 årig grad må søke på nytt via Samordna Opptak innen fristen året etter for å beholde studieplassen. Nye studenter på masternivå må kontakte opptakskontoret innen 1. mars påfølgende år om de ønsker å beholde plassen eller ikke.

Gyldig dokumentasjon må lastes opp med søknaden.

Søk om utsatt studiestart og reservasjon av studieplass her (nettskjema.no)