fbpx int. Master i design 2 år- Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Internasjonal master i design 2 år

Underivsningsspråket på masterdelen av designstudiet er engelsk. Informasjon om søknadsprosessen kan leses her (engelsk).