fbpx Int. Master i design 2 år - Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Internasjonal master i design 2 år

Master i design deles i fire underliggende studieretninger
 
1. året består av kurs og prosjekter i spesialiseringsområdene.
2. året vies første semester til spesialiseringen eller til tverrfaglig arbeid innen systemorientert design. Parallelt begynner studentene å planlegge tema for diplomprosjektet sitt. Det siste semesteret er viet til diplomprosjektet. Dette kan gjennomføres i samarbeid med eksterne virksomheter og organisasjoner eller i tilknytning til forskning- og utviklingsarbeidet som ledes av AHOs Centre for Design Research og Institutt for design.

 

Studieretning Industridesign 

Semester Studio kurs (24 stp) Fordypningskurs (6 stp)
1. semester Industridesign 1 eller Systemorientert Design
 
Valgfritt fordypningskurs
2. semester
 
Fritt valg av studiokurs innen design* eller Utveksling Valgfritt fordypningskurs eller Utveksling
3. semester Fritt valg av studiokurs innen design** Pre-Diplom (obligatorisk)
4. semester Diplom (30 stp) (obligatorisk)
 
 
 

Studieretning Interaksjonsdesign
 
Semester Studio kurs (24 stp) Fordypningskurs (6 stp)
1. semester Interaksjonsdesign 1 eller Systemorientert Design Valgfritt fordypningskurs
2. semester
 
Fritt valg av studiokurs innen design* eller Utveksling Valgfritt fordypningskurs eller Utveksling
3. semester Fritt valg av studiokurs innen design** Pre-Diplom (obligatorisk)
4. semester Diplom (30 stp) (obligatorisk)
 
 
 

Studieretning Tjenestedesign
 
Semester Studio kurs (24 stp) Fordypningskurs (6 stp)
1. semester Tjenestedesign 1 eller Systemorientert Design Valgfritt fordypningskurs
2. semester
 
Fritt valg av studiokurs innen design*eller Utveksling Valgfritt fordypningskurs eller Utveksling
3. semester Fritt valg av studiokurs innen design** Pre-Diplom (obligatorisk)
4. semester Diplom (30 stp) (obligatorisk)
 
 

* Valgfrie kurs (basert på forkunnskapskrav) andre semester ut i fra gjeldende studieplan godkjent av Undervisningsutvalget.  
** Valgfrie kurs tredje semester (basert på forkunnskapskrav) ut i fra gjeldende studieplan godkjent av Undervisningsutvalget.

Studieplan og kurs