fbpx Master i arkitektur 5,5 år – Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur

 Søk AHO: Viktige datoer 2023   

1. februar Søk via Samordna opptak
1. mars Del én av opptaksprøven publiseres
9. mars Åpen dag på AHO
21. mars Digital åpen dag
15. april Søknadsfrist i Samordna opptak
27. april Del to av opptaksprøven publiseres
1. mai Innleveringsfrist, opptaksprøven del én og to
30. juni Poengsum
20. juli         Samordna opptak publiserer resultat

 

Slik foregår søknadsprosessen

AHO tar opp 60 studenter til Master i arkitektur hvert år.

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk via Samordna opptak innen 15. april. Når du har søkt får du et søkernummer, som du trenger når du skal levere opptaksprøven.
 


  2_5.png  Opptaksprøve

Opptaksprøven er en digital hjemmeoppgave i to deler. Del 1 er felles for alle studieprogram, mens del 2 er spesifikk for arkitektur. De skal leveres samlet innen innleveringsfristen.

Du kan starte på opptaksprøven før du har søkt i Samordna opptak, men du kan ikke laste opp og levere den før du har fått søkernummeret ditt.
 

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. året må du ha generell studiekompetanse.
 

Realkompetanse

Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må ha fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre levere opptaksprøve.

Mer info om realkompetanse og Samordna opptak finner du her.


Opptaksprøve

Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. En sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt. Se oppgavetekster fra tidligere opptaksprøver her.