Språk

Aktuelt

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger ved AHO.

Velkommen til Åpen dag på AHO!

Interessert i å studere arkitektur, design eller landskapsarkitektur? Kom å prøv deg selv på opptaksprøver og se AHO på innsiden!

Det blir utstillinger, studiepresentasjoner, informasjonstorg og omvisninger på skolen og i verkstedene.
Servering av boller og kaffe blir det óg.

AHO AWARDS WINNERS!

Gratulerer så mye til AHOs talentfulle studenter som fikk utdelt pris på AHO WORKS AWARDS!

Ny bok om AHO-bygningen

Pax Forlag har gitt ut det 20ende nummeret av asBUILT som tar for seg skolebygningen til AHO.