Språk

Aktuelt

Vil du vite mer om AHOs studier?
Registrer deg og få informasjon om opptak til arkitektur, design og landskapsarkitektur.

Åpen dag på AHO

Interessert i å studere arkitektur, design eller landskapsarkitektur? Vi ønsker deg velkommen til Åpen dag på AHO torsdag 8. mars!

Utstilling - Fredrik Rognerud: I want to make a birdhouse

Master student Fredrik’s Birdhouses are built in various materials, techniques and typologies. What once started as the playful initiative “I want to make a birdhouse”, became in the sum of his studies more than just a viable tool or infrastructure to look for architectural content.

Ledige stillinger

AHO søker: Studierådgiver og stipendiat.