Språk

Aktuelt

Boklansering i New York

"The Structural Basis of Architecture - Third Edition", som ble lansert på AHO 4. september, blir lansert i New York torsdag 10. oktober.

(Gjen)bruk eller kast?

I Klassekampen 26. september sier førsteamanuensis Even Smith Wergeland på Institutt for form, teori og historie ved AHO: "De siste femten årene har den norske forbrukskulturen eskalert veldig." Han savner en mer seriøs og grundig utredning når det gjelder gjenbruk og utbedring av eldre bygninger.

Performance-film med AHO-studenter

Onsdag 18. september ble det avholdt en performance med bl.a. AHO-studenter på Youngstorget i Oslo i forbindelse med IFLA Oslo 2019 konferansen "Common Ground".