Språk

Aktuelt

Et liv viet til arkitektur

Per Olaf Fjeld ble mandag utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk arkitektur.