Språk

Aktuelt

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna.
Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.

Ledige stillinger

AHO søker: førsteamanuensis/professor og rådgiver

Kalender

28 mai, 2018 - 29 mai, 2018

Diplomgjennomganger - landskapsarkitektur

29 mai, 2018 - 01 juni, 2018

Diplomgjennomganger - arkitektur

29 mai, 2018

AHO PhD presentation

29 mai, 2018 - 15 juni, 2018

AHO WORKS STUDIO + DIPLOMA SPRING 2018

30 mai, 2018 - 01 juni, 2018

Diploma Reviews - Design