Språk

Aktuelt

Public Sunday 2015 ”Skoleutstillingen”

Velkommen til designutstilling på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Søndag stilles det ut studentprosjekter fra fire høyskoler og universiteter i Norge, som tilby

Gjesteforelesninger høst 2015

Hver torsdag utover høsten inviterer AHO til åpne gjesteforelesinger med arkitekter og designere fra Norge og utlandet.

Ledig stillinger

To ledige stillinger ved AHO: fireårig 50 % åremålsstilling som Universitetslektor til Institutt for form, teori og historie, og ett års vikariat som kommunikasjonsrådgiver.