Språk

Aktuelt

Ledige stillinger

AHO søker: Førsteamanuensis / Professor / Associate Professor in Landscape Architecture

NOKUT tilsynsrapport for AHO

Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) besøkte våren 2018 AHO.  Besøket var et ledd i et pilotprosjekt for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.

Høy trivsel, men også stort press

AHOs studenter skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. 

Kalender

20 september, 2018 - 20 desember, 2018

Utstilling: Egypt i bevegelse

20 november, 2018

Exhibiton opening: Rural China

22 november, 2018

AHO PhD Colloquium 2018

22 november, 2018

Guest lecture: Neeraj Bhatia