fbpx Tilrettelegging | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiesituasjonen og/eller eksamen. Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonsnedsettelse medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.

Eksempler på hva som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging:

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel

Hvordan søke om tilrettelegging:

Tilrettelegging av undervisning/studiehverdag

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i undervisning/studiehverdag, kan du søke om tilrettelegging.

Fyll ut "søknad om tilrettelegging av undervisning/studiehverdag" og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med din Feide-bruker). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.

Dokumentasjonen må inneholde følgende opplysninger:

 • Studentens fulle navn, fødsels- og personnummer
 • Underskrift fra lege/sakkyndig
 • Beskrivelse av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
 • Anbefalte tilretteleggingstiltak
 • Om tilstanden er kronisk 
   

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Ved søknad om tilrettelegging må relevant dokumentasjon fra lege eller annen fagperson følge med søknaden. Husk at det kan være forskjellige krav til dokumentasjonen avhengig av hvilken type tilrettelegging du søker om. Dokumentasjon fra lege eller annen fagperson må inneholde en anbefaling om et tilretteleggingstiltak.

Eksempel på tilretteleggingstiltak: utvidet tid, hvile- og ammetid, retteprogram på PC, tilretteleggingsutstyr, skjermet plass, eksamen i eget rom.

Slik søker du:
Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med din Feide-bruker). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.

Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er en måned før eksamenstidspunktet

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Lånekassen tilbyr studenter i høyere utdanning å søke ekstra stipend. Ordningen gjelder for de som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming. Spørsmål om dette rettes til Lånekassen.
Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.