fbpx Tilrettelegging | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiehverdagen og/eller eksamen. Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonsnedsettelse medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.

Eksempler på hva som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging:

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel
Eksempel på tilretteleggingstiltak på eksamen:
 • Utvidet tid
 • Hvile- og ammetid
 • Skjermet plass


Hvordan søke om tilrettelegging:

Fyll ut skjema for søknad om tilrettelegging og last opp bekreftelse fra lege/sakkyndig i skjemaet. Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.


Dokumentasjonen må inneholde følgende opplysninger:

 • Studentens fulle navn, fødsels- og personnummer
 • Beskrivelse av utfordringene din funksjonsnedsettelse gir deg
 • Varighet
 • Eventuelle anbefalte tilretteleggingstiltak
 • Underskrift fra lege/sakkyndig

Søk tilrettelegging gjennom dette søknadsskjemaet.
 

Stipend

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Dersom du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du søke om stipend fra Lånekassen. Les mer om stipendsøknad på Lånekassen sine sider her.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Les mer på NLB sine sider her.