fbpx Nyheter | Page 11 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Faste undervisningsstillinger på deltid - Landskapsarkitektur AHO/UiT

Masterstudiet i landskapsarkitektur vokser. UiT – Norges arktiske universitet søker derfor lærere som kan bidra til kunnskapsproduksjon i landskapsarkitekturprogrammet.  Studiet legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling med den arktiske og subarktiske konteksten som ramme.

Gratulerer til alle som mottok diplom!

Fredag 21. januar fikk 55 studenter diplom fra AHO. Flere år med studier og hardt arbeid er over for våre arkitektur-, landskapsarkitektur-, og designkandidater.

Søkelisten til rektorstillingen er nå klar

AHO søker etter ny rektor, og listen over kandidater er nå klar.

Se diplomgjennomgangene digitalt her

Velkommen til avsluttende gjennomganger for diplomstudentene i design, arkitektur og landskapsarkitektur den 10 - 14. januar. Gjennomgangene kan i år følges på streaming, og er åpne for alle.

Sider