Nyheter

(Gjen)bruk eller kast?

I Klassekampen 26. september sier førsteamanuensis Even Smith Wergeland på Institutt for form, teori og historie ved AHO: "De siste femten årene har den norske forbrukskulturen eskalert veldig." Han savner en mer seriøs og grundig utredning når det gjelder gjenbruk og utbedring av eldre bygninger.

Statssekretær Paul Chaffey besøkte AHO

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet besøkte AHO 23. september.

Oslo Architecture Triennale har åpnet!

Oslo Architecture Triennale 2019, “Enough: The Architecture of Degrowth”, åpnet 26. september.

Performance-film med AHO-studenter

Onsdag 18. september ble det avholdt en performance med bl.a. AHO-studenter på Youngstorget i Oslo i forbindelse med IFLA Oslo 2019 konferansen "Common Ground".

Sider