Språk

Nyheter

«Stygge» snusbokser får design-skryt

Regjeringens nye snusbokser skulle være gusjegrønne og logo-fri – men nå høster de skryt for sitt stilige utseende.   

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna. Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.

Gledelige søkertall i år også

AHO er det lærestedet i Norge med flest søkere per studieplass med 10,37 søkere per plass totalt. 

Ole Gustavsen fortsetter som rektor på AHO

Rektor Ole Gustavsen har fått fornyet åremål på fire år. 

Sider