fbpx Nyheter | Page 9 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Studenter som bygger en jurte med stokker og en student

Å bygge med stokker og studenter

Arkitekt og formidler Alf Howlid besøkte andreklasse i arkitektur i faget konstruksjoner. Gjennom 20 år har han utviklet undervisningskonseptet «Inn i arkitekturen», som AHO-studentene fikk en smakebit av.

Rektor ved AHO: DOGA ser det vi ønsker at kunnskapsministeren skal se

To av fem nominerte til DOGA Hedersmerket er diplomprosjekter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos designinstitutt. Dette studiet rammes av et kutt på 30 av 60 studieplasser i forslaget til statsbudsjett. – Kunnskapsministeren ser visst ikke studiets samfunnsnytte, men det ser heldigvis DOGA, sier rektor ved AHO, Irene Alma Lønne

Fisker på en båt i Lofoten har på seg en vest designet av AHO-student Johan Møller

Fire DOGA-merker til AHO-studenter

Fire diplomprosjekter fra AHO har vunnet DOGA-merket nykommer. Prosjektene kommer med nye og spennende løsninger på viktige samfunnsutfordringer. 

Prorektorene er på plass

Dette semesteret ble det ansatt en prorektor for utdanning og en prorektor for forskning for de neste fire årene. Lise Amy Hansen fortsetter som prorektor for forskning, og Rachel Troye er blitt prorektor for utdanning. 

Sider