Språk

Nyheter

Opptaksprøve 1 - 2018

Under presenteres Opptaksprøve 1 for opptak til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høst 2018. Innleveringsfrist er 27. april kl 13.00. Vi ser etter kreativ tenkning, kommunikasjon og god visuell fremstillingsevne. Lykke til!

Hvem skal forme det digitale Norge?

- Dersom ikke dagens mangel på digital design-kompetanse tas tak i umiddelbart kan dette gå riktig galt for Norges ambisjoner, skriver førsteamanuensis Einar Sneve Martinussen ved AHO.

Jarmund/Vigsnæs har vunnet Groschmedaljen 2018

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er blant prosjektene til Jarmund/Vigsnæs som mottok norsk arkitekturs gjeveste pris.   

Universell utforming er mer enn regler og normer

Begrepet universell utforming oppfattes gjerne som myndighetenes strategi for å oppnå et likestilt samfunn uten fysiske hindringer. En ny avhandling ved AHO viser at det også kan forstås som praktisk kunnskap eller en bestemt type «know how» utviklet gjennom arkitektenes konkrete prosjekter.

Sider