fbpx Nyheter | Page 9 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

Nyheter

Kurstilbud - høst 2022

Her er en oversikt over det valgbare kurstilbudet for høsten 2022. Masterstudentene på AHO kan velge mellom en rekke kurs. Noen kan velges av alle studenter på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogrammene.

Byens tilfeldige møter

Sverre Bjerkeset forsvarte sin doktorgradsavhandling «HELLO, STRANGER? Urban public space between interaction and attraction» ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), 9. juni 2021. 

Møt AHOs nye Studentteam

Studentteamet består av studierådgiverne Siv Svanåsbakken, Siv Taran Skaret og Solvei Grimen Fosse. Sammen har de gått inn for å skape lavterskel tilbud for studentene, samtidig som de ønsker å synliggjøre rådgiverens tilstedeværelse på skolen. Noen av tiltakene er blant annet yoga, styrketrening, vaffel-torsdag og kaffeprat på puben. I dette intervjuet forteller Studentteamet om bakgrunnen bak initiativet og planene fremover. 

«AHOs samlede historie» ute nå

Karl Otto Ellefsens forelesning «AHOs samlede historie», holdt i forbindelse med skolens 75-årsjubileum, foreligger nå som bok. Teksten er en utvidet utgave av forelesningen, utstyrt med noteverk og der påstander er belagt. Boka kan hentes gratis i AHOs resepsjon i skolens åpningstid, så langt opplaget rekker. 

Sider