fbpx Nyheter | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Ny professor i landskapsarkitektur

Vi er stolte av å kunne annonsere at Karin Helms er ny professor i landskapsarkitektur på AHO. Karin Helms skal undervise i vår internasjonale master i landskapsarkitektur, og vil bidra til forskningen og utviklingen av AHOs institutt for urbanisme og landskap.

Arbeidsløs, permittert eller lyst på mer kompetanse?

Bruk høsten til å videreutdanne deg innen urbanisme eller arkitekturvern. Kursene gjennomføres på nett, er gratis og det er første-mann-til-mølla som gjelder. 

Ny publikasjon: Hvor sosialt? - en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar

I denne antologien har vi dykket ned i spørsmålet om hva sosial bærekraft kan bety for planleggingen og byutviklingen. De ulike bidragene belyser hvordan en både teoretisk og praktisk tilnærming til sosial bærekraft kan arte seg. Det finnes ingen fasit til dette spørsmålet, men evnen og viljen til å undersøke de mange aspektene ved dette ordskiftet omkring sosial og bærekraft har betydning for hvordan det som hittil har vært et snevert miljømessig fokus på miljømessige konsekvenser i byutviklingen, framover kan få langt mer omfattende betydning for bypolitikk og -forvaltning.

Lange år med masterstudier og hardt arbeid er over for AHO-kandidatene innen arkitektur, design og landskapsarkitektur

Etter et vårsemester i Koronaens tid er de nyslåtte diplomkandidatene klare for å møte arkitektur, design og landskapsarkitekturens utfordringer.

Sider