fbpx Nyheter | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Planer for framtiden

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte AHO 26. oktober. Besøket ble initiert av KMD for å belyse behovet for arkitektur- og planleggingskompetanse i norske kommuner. Målet var også å diskutere hvilken kompetanse som kreves for å svare på miljø- og samfunnsutfordringene i dag. AHO jobber bredt med spørsmålene og presenterte et tverrsnitt. 

AHO får besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) setter stor pris på besøk fra Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og representanter for KMD mandag 26. oktober. AHO feirer sitt 75-års jubileum under tittelen AHO Open. Dette møtet føyer seg inn i rekken av aktiviteter.

Photography exhibition Five Houses opens on Thursday

Five Houses is a photography exhibition by Stefano Graziani + Studio Romogteknikk. Welcome to vernissage on Thursday 22nd October at 16.30 - 18.00 in the AHO Gallery. 

Dypp er en av Ledestjernene til D2 og Dagens Næringsliv

Hvert år presenterer D2 og Dagens Næringsliv 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig. En av disse 30 er designerne Frøya Thue og Frida van der Drift Breivik. 

Sider