fbpx Nyheter | Page 10 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

In Transit Studio samarbeider med Rumenske myndigheter om Ukraina-responsen

Institutt for Urbanisme og Landskap har siden 2016 samarbeidet med Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP gjennom masterkurset In Transit Studio. Høstens semesteroppgave er bygget på NORCAPs tilstedeværelse i Romania, og inngår som ett av mange bidrag til håndeteringen av Ukraina-konflikten med fokus på nabolandene. 

Boklansering: «Nabolag: AHOs urbane utredninger 2022»

I går ble boka «Nabolag – AHOs urbane utredninger 2022» lansert, med en nabolagsdebatt i det gamle Munchmuseet. Nå er boka tilgjengelig i fysisk og digital utgave.

Nye studenter immatrikulert

145 nye førsteårsstudenter i arkitektur, design og landskapsarkitektur ble offisielt immatrikulert ved AHO fredag 19. februar.

Irene Alma Lønne innsatt som rektor

Vi hadde gleden av å innsette Irene Alma Lønne som ny rektor ved AHO torsdag 18. august. Gjester og talere i seremonien inkluderte ordfører Marianne Borgen, SAHO og flere rektorer fra universitet- og høgskolesektoren. 

Sider