fbpx Nyheter | Page 8 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Bilde av Irene Alma Lønne (rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), Markus Degerman (rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo) og Astrid Kvalbein (rektor ved Norges musikkhøgskole)

Kronikk: Må kunstutdanningane stengje verda ute?

Honnørord som kvalitet, konkurransekraft og innovasjon blir hole i møte med den nye studieavgifta for studentar frå utanfor EØS-området. Vil Stortinget verkeleg innføre dette tiltaket i all hast, til skade ikkje minst for kreative utdanningar?

Studenter som bygger en jurte med stokker og en student

Å bygge med stokker og studenter

Arkitekt og formidler Alf Howlid besøkte andreklasse i arkitektur i faget konstruksjoner. Gjennom 20 år har han utviklet undervisningskonseptet «Inn i arkitekturen», som AHO-studentene fikk en smakebit av.

Rektor ved AHO: DOGA ser det vi ønsker at kunnskapsministeren skal se

To av fem nominerte til DOGA Hedersmerket er diplomprosjekter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos designinstitutt. Dette studiet rammes av et kutt på 30 av 60 studieplasser i forslaget til statsbudsjett. – Kunnskapsministeren ser visst ikke studiets samfunnsnytte, men det ser heldigvis DOGA, sier rektor ved AHO, Irene Alma Lønne

Fisker på en båt i Lofoten har på seg en vest designet av AHO-student Johan Møller

Fire DOGA-merker til AHO-studenter

Fire diplomprosjekter fra AHO har vunnet DOGA-merket nykommer. Prosjektene kommer med nye og spennende løsninger på viktige samfunnsutfordringer. 

Sider