fbpx Systemorientert design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Systemorientert design

Systemorientert design

3_4.jpg

1_4.jpg

6_2.jpg

4_2.jpg

Verden blir et stadig mer utfordrende sted å leve, å forholde seg og til, og å påvirke. Dette gjelder for mange felt og design er intet unntak. Når det gjelder design, har transformasjonene mot økt kompleksitet vært spesielt merkbar. Det er to tendenser som driver dette fenomenet. Det er stadig større krav til mer kunnskap og kompetanse, som følge av trender i kultur, teknologi, samfunn, vitenskap, politikk etc. Den andre tendensen er en dreining mot stadig større sammenhenger for utøvelse av design. Nye designdisipliner og anvendelse av design i nye områder er raskt voksende. Dette introduserer behovet for tilpasningsevne, fleksibilitet og for tverrfaglig samarbeid.
 
Vi tror at designere kan spille en avgjørende rolle i å håndtere kompleksiteten i de fremtidige samfunnsutviklingene. Men det trengs et skifte i mentalitet og trening i spesielle teknikker for å lykkes.

Systemorientert Design søker å trene designernes evne til å takle disse utfordringene. Studentene får opplæring i teknikker som Gigamapping for å gjøre dem i stand til å takle en større grad av kompleksitet og til å ta mer ansvar for konsekvensene av sine handlinger. Holistiske perspektiver, etikk og bærekraft samt kulturelle, organisatoriske, økonomiske og tekniske hensyn står sentralt. SOD er relevant for en hvilken som helst designoppgave fra produktdesign, tjenestedesign og interaksjonsdesign eller organisasjonsdesign, policydesign etc. 
 
SOD har introdusert og er en del av det voksende feltet kalt Systemisk Design.
 
www.systemsorienteddesign.net
www.systemic-design.ne

 

Studer systemorientert design på AHO
Fagfelt