fbpx Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave

Signert avtale om bruk av diplomoppgave leveres til studieadministrasjonen. 

Avtalen gjelder arkivering og publisering i AHO vitenarkiv ADORA.

  • Dersom du ikke har noen reservasjoner mot å offentliggjøre diplomoppgaven din, haker du av for "ja" i alle tre bokser. 
  • Dersom du haker av for "nei" under "Rett til elektronisk publisering", ta stilling til om du ønsker at oppgaven din kan brukes internt i undervisning og forskning og lånes ut til studenter/ansatte.
    • Med utlån menes lesetilgang til filene i 7 dager administrert av bibloteket. 
    • Dersom du ønsker å bli kontaktet for alle typer bruk, hak av nei i alle tre bokser.