fbpx Forsikring og yrkesskadeerstatning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forsikring og yrkesskadeerstatning

Skader som skjer under utdanning kan i visse tilfeller gi rett til yrkesskadeerstatning.

Som norsk student er du medlem av Folketrygden og dekket av Folketrygdelovens bestemmelser for yrkesskader som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden. Påføres du skade utenfor undervisningen vil ikke særfordelene ved yrkesskade i Folketrygden gjelde.

Dersom du blir alvorlig skadet og vil undersøke om skaden kan gi rett til yrkesskadeerstatning, kontakt studieadministrasjonen for veiledning. Merk at skader som kan gi rett til fremtidig yrkesskadeerstatning må meldes til NAV innen ett år etter at skaden fant sted.

Du er ikke forsikret gjennom studentstatus ved AHO. All forsikring utenom det som dekkes av Folketrygden må tegnes privat.

Utenlandsstudier

Norske studenter som mottar støtte til utdanning i utlandet gjennom Lånekassen er dekket av Folketrygden og derav også yrkesskadedekket.

I forbindelser med ekskursjoner eller utveksling vil du som hovedregel være dekket av Yrkesskadeforsikringslovens bestemmelse for skader som skjer som del av obligatorisk undervisningsopplegg på anvist undervisningssted. Det er likevel sterkt tilrådelig at studenter som reiser ut av Norge på studieopphold tegner privat forsikring i tillegg, særlig gjelder dette ved opphold utenfor EU/EØS-land, der du ikke har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling gjennom ordningen med Europeisk helsetrygdekort.

Mer informasjon

Studenter som reiser på studieopphold utenfor EU/EØS anbefales å sjekke hvilke rettigheter de har hos Helsenorge.no.

Er du i tvil om ditt medlemskap i Folketrygden finner du informasjon om dette hos NAV.