Kursregistrering for masterstudenter

Studenter som går:

  • 4.-5. år Arkitektur
  • 4.-5. år Design
  • 1 og 2 år Master of design (toårig grad)
  • 3. semester Landskapsarkitektur (toårig grad)

skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3). Dette gjelder både studiokurs (24 studiepoeng) og fordypningskurs (6 studiepoeng).

Plasser på kurs (masternivå) fordeles etter ansiennitet. AHO har også mulighet til å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig.

Informasjon om hvilke kurs du har fått plass på finner du i Studentweb når opptaket er klart.