fbpx Semesterregistrering og Studentweb | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Semesterregistrering og Studentweb

Hvert semester må alle studenter betale semesteravgift og gjennomføre semesterregistreringen for å beholde studieretten. 

Du gjennomfører semesterregistreringen i Studentweb. Semesterregistrering innebærer godkjenning av utdanningsplanen som er satt opp for det studieprogrammet som du har fått opptak til og har studierett på. 

I Studenweb finner du også faktura for semesteravgift. Du betaler semesteravgiften i din bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, kontonummer og betalingsfrist. 

Dersom du ikke gjennomfører semesterregistreringen og/eller glemmer å betale semesteravgiften medfører dette stenging av adgangskort og til slutt tap av studieretten ved AHO.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistreringen:

  • Høstsemester: 1. september
  • Vårsemester: 1. februar

Har du spørsmål eller utfordringer relatert til dette, kontakt infosenter@aho.no.

Mer om semesteravgiften

For å få "aktiv studentstatus" må semesteravgiften være betalt.
  • Du betaler semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Det gir deg rett til å benytte alle SiOs velferdstilbud for studenter i Oslo, bl a boliger, treningssentre, helse- og rådgivningstilbud og studentbarnehager. Les mer på www.sio.no
  • I tillegg betaler du semesteravgift til kopiavgift til KopiNor. Dette er en felles avgift alle studenter i Norge må betale for å kunne kopiere fra bøker eller bruke kompendier.
  • Avgiften på kr 40 til SAIH er valgfri og den trenger du ikke betale om du ikke ønsker. Har du betalt til SAIH og ønsker pengene refundert så må du følge instruksene her: https://www.saih.no/saih-tierne/refundering 

Betalt semesteravgift ved et annet studiested?
Studenter er kun pålagt å betale semesteravgift til ett studiested. Dersom du betaler semesteravgift til mer enn ett studiested kan du søke om fritak for avgiften ved ett av dem.
Dersom du vil søke om fritak for betaling av semesteravgiften ved AHO kan du kontakte infosenter@aho.no. Du må dokumentere betalt semesteravgift ved et annet studiested, for eksempel ved å legge ved et skjermbilde av studentbeviset i Studentbevis-appen. 

Semesteravgift og utveksling
Ved utveksling gjennom formelle utvekslingsavtaler er det vanlig at studenter bare skal betale avgifter til sin hjemmeinstitusjon. Dette innebærer at studenter som reiser på utveksling fra AHO betaler semesteravgiften ved AHO og fritas avgifter ved utvekslingsinstitusjonen.

Studenter som er på utveksling til AHO fritas for semesteravgiften.

Gjestestudenter utenom utvekslingsavtaler betaler semesteravgift som vanlige studenter, med mindre de også betaler til en annen norsk institusjon og dermed kan søke fritak ved en av dem.

 

Mer om semesterregistrering

Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:

  • Du bekrefter å ha satt deg inn i AHOs regelverk.
  • Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Oppdager du feil i utdanningsplanen så må du kontakte din studierådgiver for å rette opp i feilen.
  • Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon.

Etter at du har fullført semesterregistreringen vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og da vil Lånekassen påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.