Semesterregistrering og Studentweb

Hvert semester må du gjøre følgende for å beholde studieretten:

 • Betale semesteravgift
 • Registrere deg på Studentweb
 • Når du som student semesterregistrerer deg godkjenner du utdanningsplanen som er satt opp for det program du har fått opptak til og har studierett på.
 • Du benytter Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, konto-nummer og betalingsfrist.

Manglende semesterregistrering medfører stenging av adgangskort og til slutt tap av studieretten ved AHO.

Frister:

 • Høstsemester: 1. september
 • Vårsemester: 1. februar

Har du spørsmål eller problemer, kontakt studieinfo@aho.no

Mer om semesteravgiften

 • Du betaler semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Det gir deg rett til å benytte alle SiOs velferdstilbud for studenter i Oslo, bl a boliger, treningssentre, helse- og rådgivningstilbud og studentbarnehager. Les mer på www.sio.no
 • For å få "aktiv studentstatus" må semesteravgiften være betalt. I tillegg må du betale kopiavgift til KopiNor. Dette er en felles avgift alle studenter i Norge må betale for å kunne kopiere fra bøker eller bruke kompendier.
 • Avgiften på kr 40 til SAIH er valgfri og den trenger du ikke betale om du ikke ønsker. Har du betalt til SAIH og ønsker pengene refundert så må du følge instruksene her: https://www.saih.no/saih-tierne/refundering 
 • Studenter er kun pålagt å betale semesteravgift til ett studiested. Betaler du semesteravgift til mer enn ett studiested kan du søke om fritak for avgiften ved ett av dem.
 • Ved utveksling gjennom formelle utvekslingsavtaler er det vanlig at studenter bare skal betale avgifter til sin hjemmeinstitusjon. Dette innebærer at studenter som reiser på utveksling fra AHO betaler semesteravgiften ved AHO og fritas avgifter ved utvekslingsinstitusjonen.
 • Studenter på utveksling til AHO fritas for semesteravgiften
 • Gjestestudenter utenom utvekslingsavtaler betaler semesteravgift som vanlige studenter, med mindre de også betaler til en annen norsk institusjon og dermed kan søke fritak ved en av dem.
 

Mer om semesterregistrering

Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:

 • Du bekrefter å ha satt deg inn i AHOs regelverk.
 • Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Er det feil i utdanningsplanen, så må du kontakte din studierådgiver for at utdanningsplanen skal rettes.
 • Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon.

Etter at du har gjort alt dette, så vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og de kan påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.