fbpx Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian tectonic traditions
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Læringsutbytte

A: Kunnskaper
Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.

Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


B: Ferdigheter
Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 

Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

C: Generell kompetanse
God forståelse for tradisjpnelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Pensum

Polanyi, Michael (2000) Den tause dimensjon. En introduksjon til taus kunnskap. Spartacus Forlag 2000.

Christie.Håkon (1974)  Middelalderen bygger i tre. Universitetsforlaget 1974. ISBN: 82-00-01395-2

Karlsen. Edgar (1989) Lærebok i lafting.. Universitetsforlaget As

Ljøsne. Anne Grete (1993) Naturen og menneskeverket : vår gamle trearkitektur i nytt lys. Oslo : Solum.

Schjeldrup. Helge og Brekke, Nils Georg. (1997)  Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning1Ikke påkrevdBygging av trehus i full størrelse.
8Skriving av et vitenskapelig essay og/eller bygging av en tremodell.
1
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Bygging av trehus i full størrelse.
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:8
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay og/eller bygging av en tremodell.
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuell-Deltakelse på forelesninger
Gruppe-Husbygging
Individuell-Litteraturoppgave/modellbygging
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:Deltakelse på forelesninger
Vurderingsform:
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:-
Kommentar:Husbygging
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:Litteraturoppgave/modellbygging
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningModellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
GruppearbeidFelles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Forelesninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Modellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Felles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar: