fbpx Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norske tektoniske trebyggingstradisjoner
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og skriver en vitenskapelig essay om et relevant tema.
Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg i full scala.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kunne;
- identifisere trebygningene i forhold til en relevant kulturell og teknisk kontekst.

- forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.

- anvende sin kunnskap ved å delta i bygging av et bindingsverksbygg i full scala. 

- skrive et kort vitenskapelig essay med litteraturhenvisninger, om et relevant tema.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning15Ikke påkrevdTotalt oppmøte til forelesninger/drøftinger, og 5 dagers workshop
1Skrivning av vitenskapelig essay.
1Bygging av en trekonstruksjon i full scala.
1Modellstudier
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:15
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Totalt oppmøte til forelesninger/drøftinger, og 5 dagers workshop
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Skrivning av vitenskapelig essay.
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Bygging av en trekonstruksjon i full scala.
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Modellstudier
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDeltagelse på forelesninger og diskusjoner
GruppeBestått / ikke beståttWorkshop - bygging i full scala.
IndividuellBestått / ikke beståttVitenskapelig essay og modellstudier
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Deltagelse på forelesninger og diskusjoner
Vurderingsform:
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Workshop - bygging i full scala.
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vitenskapelig essay og modellstudier
AktivitetKommentar
ForelesningerVitenskapelig essay
Skriftlige oppgaverBygging av trehus i full scala.
GruppearbeidModellstudier
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Vitenskapelig essay
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Bygging av trehus i full scala.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Modellstudier