fbpx 80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian Tectonic Traditions in Wood.
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2017
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
 Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.
 Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


Ferdigheter: Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 
 Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

Generell kunnskap: God forståelse for tradisjonelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner Modellstudier. Skrivíng av et vitenskapelig essay. Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdWorkshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttSkrive et vitenskaplig essay
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Skrive et vitenskaplig essay
AktivitetKommentar
GruppearbeidDeltagelse i gruppearbeid er forventet.
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet, og gjentatt fravær vil gi grunnlag for lavere karakter.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Deltagelse i gruppearbeid er forventet.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet, og gjentatt fravær vil gi grunnlag for lavere karakter.