fbpx Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian tectonic traditions
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Læringsutbytte

A: Kunnskaper
Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.

Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


B: Ferdigheter
Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 

Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

C: Generell kompetanse
God forståelse for tradisjpnelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningModellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
GruppearbeidFelles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Forelesninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Modellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Felles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar: