fbpx 80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian Tectonic Traditions in Wood.
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og vellykket gjennomføring av tre års bachelor nivå studier (180 studiepoeng).

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
 Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi konstruksjonen til et bindingsverksbygg i full scala i verkstedet på AHO.

Dersom det fortsatt er restriksjoner grunnet Corona i starten av november, flyttes innleveringen av litteraturoppgaven. Fordypningsuken vil da bli brukt til veiledning, forelesninger og to dagers seminar med presentasjon og drøfting av studentenes litteratur-/modelloppgaver. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kunne identifisere trebygningene i forhold til en arkitekturhistorisk, kulturell og teknisk kontekst.
 Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


Ferdigheter: Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 
 Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

Generell kunnskap: God forståelse for tradisjonelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner Modellstudier. Skrivíng av et vitenskapelig essay. Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 1PåkrevdDet skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 1
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Fordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Skriftlige oppgaverSkriving av et vitenskapelig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay