fbpx 80 302 Norske tektoniske tradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 302 Norske tektoniske tradisjoner

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Norwegian tectonic traditions
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Audun Fossum
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og vellykket gjennomføring av tre års bachelor nivå studier (180 studiepoeng).

Kurset er åpent for studenter fra: Arkitektur, design og landskapsarkitektur

Om emnet

Studier av historiske norske hustyper, konstruksjonsprinsipper og byggeteknikker. Hovedfokus er tre og konstruksjoner av tre, jern og jernkonstruksjoner, og eldre murverk med kalk og kalking. 

Læringsutbytte

Kunnskap:  

  • Kunne identifisere norske konstruksjoner i tre, stål eller mur i forhold til arkitektonisk-, kulturell- og teknisk kontekst. Kunne forklare arkitekturens utforming, oppbygging og håndverksteknikker.

Ferdigheter:  

  • Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full skala.

Generell kompetanse:  

  • God forståelse for tradisjonelle norske byggeteknikker og materialenes egenskaper. 
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Første del av kurset består av forelesninger, drøftinger og miniekskursjoner. Parallelt med dette skal studentene skrive et vitenskapelig essay, gjerne kombinert med vitenskapelige forsøk eller modellbygging. Studentarbeidene skal leveres og presenteres i plenum uken før fordypningsuken. Fordypningsuken er en workshop på AHO eller annet sted, der studentene bygger konstruksjonssystemet til et lite hus i full skala. 

Pensum

Klikk her for litteraturliste i Leganto.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 1PåkrevdDet skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken.

Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.

Essayet kan ha selvvalgt tema, og kan skrives alene eller i gruppe, men det skal belyse et tema som er relevant for kurset. Essayet kan også være forklaring av eget vitenskapelig eksperiment, egen fysisk modell eller lignende.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFordypningskursuken er en workshop - Bygging av konstruksjonen til et lite trehus i full scala.

Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.

Er man forhindret til å delta i fordypningskurs uken skal en erstattningsoppgave leveres.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 1
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken.

Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.

Essayet kan ha selvvalgt tema, og kan skrives alene eller i gruppe, men det skal belyse et tema som er relevant for kurset. Essayet kan også være forklaring av eget vitenskapelig eksperiment, egen fysisk modell eller lignende.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Fordypningskursuken er en workshop - Bygging av konstruksjonen til et lite trehus i full scala.

Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.

Er man forhindret til å delta i fordypningskurs uken skal en erstattningsoppgave leveres.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått Emnet vurderes på grunnlag av vitenskapelig essay, presentasjon av essay i plenum og deltakelse på workshop eller innlevert erstatningsoppgave.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Emnet vurderes på grunnlag av vitenskapelig essay, presentasjon av essay i plenum og deltakelse på workshop eller innlevert erstatningsoppgave.
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Skriftlige oppgaverSkriving av et vitenskapelig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay