fbpx 80 302 Norske tektoniske tradisjoner | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 302 Norske tektoniske tradisjoner

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Norwegian tectonic traditions
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Audun Fossum
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og vellykket gjennomføring av tre års bachelor nivå studier (180 studiepoeng).

Om emnet

Studier av historiske norske hustyper, konstruksjonsprinsipper og byggeteknikker. Hovedfokus er tre og konstruksjoner av tre,  jern og jernkonstruksjoner, og eldre murverk med kalk og kalking.

Første del av kurset består av forelesninger, drøftinger og miniekskursjoner. Parallelt med dette skal studentene skrive et vitenskapelig essay, gjerne kombinert med vitenskapelige forsøk eller modellbygging. Studentarbeidene skal leveres og presenteres i plenum uken før fordypningsuken. Fordypningsuken er en workshop på AHO eller annet sted, der studentene bygger konstruksjonssystemet til et lite hus i full skala.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunne identifisere norske konstruksjoner i tre, stål eller mur i forhold til arkitektonisk-, kulturell- og teknisk kontekst. Kunne forklare arkitekturens utforming, oppbygging og håndverksteknikker.

Ferdigheter: Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala.

Generell kompetanse: God forståelse for tradisjonelle norske byggeteknikker og materialenes egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter
  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Modellstudier.
  • Skrivíng av et vitenskapelig essay.
  • Workshop - Bygging av trehus i full scala.
Pensum

Broch, TheodorLærebog i Bygningskunsten. Nærmest bestemt for den militære Høiskoles Elever, Christiania 1848

Tandberg, Gudolf. Kortfattet Veiledning i Bygningsvæsen paa Landet. Tredje delvis omarbeidede utgave. Kristiania 1901. (Utgitt i flere utgaver 1885-1925). 

Bugge. Andreas. Husbygningslære. Kristiania 1918

Byggforskningsrådet (1998) Jern, stål och smide i hus och miljø. Stockholm

Ekroll, Øystein: ''Med kleber og kalk''. Utg. Samlaget. 1997. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009030304094}}.

Kittelsen, Kjell H.: ''Brent kalk''. Utg. Asker og Bærum historielag. 2005. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011062808130}}.

Brekke.Nils Georg. Nordhagen. Per Jonas, Lexau. Siri Skjold.  Norsk arkitekturhistorie. Fra steinalder og bronsesalder til 21. århundreOslo 2003.

Bugge, Gunnar. Norberg-Schulz, Christian. Stav og laft i Norge. Oslo 1969. 

Christensen, Arne Lie. Den norske byggeskikken : Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo 1995. 

Christie.Håkon. Middelalderen bygger i tre. Oslo1974

Drange.Tore, Aanensen.Hans Olaf, Brænne.Jon. Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Oslo 1992

Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1992. Oslo 1992

Grindbygde hus i Vest-Norge. NIKU Temaheftre 30. Oslo 1999.

Karlsen. Edgar. Lærebok i lafting. Oslo 1989

Ljøsne, Anne Grete. Naturen og menneskeverket : Vår gamle trearkitektur i nytt lys. Oslo 1993. 

Polanyi. Michael. Den tause dimensjon. En introduksjon til taus kunnskap. Oslo 2000

Rapoport. Amos. House Form and Culture. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. 1969

Schjeldrup.Helge og Brekke.Nils Georg. Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger 1997

Storsletten.Ola. En arv i tre : De norske stavkirkene. Oslo 1993. 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 1PåkrevdDet skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFordypningskursuken er en workshop - Bygging av konstruksjonen til et lite trehus i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 1
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Fordypningskursuken er en workshop - Bygging av konstruksjonen til et lite trehus i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Skriftlige oppgaverSkriving av et vitenskapelig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay