fbpx Nyheter for studenter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter for studenter

Registrering av prioriterte ønsker for masterkurs våren 2024 åpner i Studentweb 30. oktober. Frist for å prioritere er 6. november. Her finner du informasjon om viktige datoer, hvordan du søker og spesifikk informasjon for ditt studieprogram.  
Tysdag 24. oktober får alle 2.- og 5. årsstudentar ein e-post med invitasjon og lenkje til studentundersøkinga Studiebarometeret.
Croqui i A1 hver onsdag fra kl 16.00.
 

 
På styremøtet 3. mars ble det vedtatt noen endringer i AHOs forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften er et viktig dokument som viser hvilke rettigheter og plikter du har som student og søker til AHO. Gjør deg kjent med AHOs forskrift som du finner i punkt 2 her.
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal samarbeide med flere mindre utdanningsinstitusjoner om et felles studentombud.
 
OBS! Viktig beskjed fra Nasjonalmuseet:
 
Vi har fått nytt sorteringssystem for papir, plast og restavfall her på skolen.