fbpx Nyheter for studenter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter for studenter

Registrering av prioriterte ønsker for masterkurs høsten 2024 åpnet i Studentweb 2.mai. Frist for å prioritere er 12. mai. Her finner du informasjon om viktige datoer, hvordan du søker i Studentweb, spesifikk informasjon for ditt studieprogram, og prinsipper for tildeling av plasser. 
Tysdag 24. oktober får alle 2.- og 5. årsstudentar ein e-post med invitasjon og lenkje til studentundersøkinga Studiebarometeret.
Croqui i A1 hver onsdag fra kl 16.00.
 
På styremøtet 3. mars ble det vedtatt noen endringer i AHOs forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften er et viktig dokument som viser hvilke rettigheter og plikter du har som student og søker til AHO. Gjør deg kjent med AHOs forskrift som du finner i punkt 2 her.
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal samarbeide med flere mindre utdanningsinstitusjoner om et felles studentombud.
 
OBS! Viktig beskjed fra Nasjonalmuseet:
 
Vi har fått nytt sorteringssystem for papir, plast og restavfall her på skolen. 
 

Hvordan var det å starte i første klasse? Årets andreklassinger forteller.

Diploma Supplement (DS) utstedes til alle studenter som et vedlegg til vitnemålet ved uteksaminering fra AHO. DS er et engelskspråklig, internasjonalt vitnemålstillegg og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd. Det erstatter ikke studentens vitnemål, men supplerer dette.

Som student ved AHO har du mulighet til å reise på utveksling ett eller to semester til en av AHOs over 50 samarbeidsskoler.