fbpx Si ifra! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Si ifra!

Det skal være enkelt for deg å påvirke din studiehverdag. AHOs læringsmiljø skal preges av inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering, og gode varslingsrutiner. Du kan gi tilbakemelding om stort og smått, og du kan si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser.

Det finnes mange kontaktpunkter på AHO der du kan si fra, og der studentrepresentanter er inkludert. Her finner du informasjon om helse, miljø og sikkerhet.
 

Faste evalueringer

AHO gjennomfører faste evalueringer av alle sine kurs hvert semester. Her kan du si fra om det som er bra eller dårlig. Disse blir sendt ut på studenteposten din mot slutten av semesteret. I tillegg gjennomføres det nasjonale evalueringer, som blant annet Studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen. 


Tillitsvalgte

Hver klasse skal ha en tillitsvalgt representant. Vi gjennomfører faste møter mellom administrasjon, tillitsvalgte og lærene for å sikre din underviningskvalitet. Bruk din tilitsvalgt til å melde fra om noe du synes kan bli bedre. 

 

Læringsmiljøutvalget

LMU er et rådgivende organ for ledelsen ved AHO som bistår AHOs ledelse vedrørende forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre. Her sitter det flere studentrepresentanter og ansatterepresentanter. Ta kontakt med dem hvis du ønsker å gi tilbakemelding på noe som kan bli bedre. 
 

Si ifra!

AHO skal preges av et godt læringsmiljø. Vi er avhengivg av din tilbakemelding for å gjøre din studiehverdag best mulig. Vi oppfordrer deg derfor til å si ifra! Du kan si fra om stort og smått. Ta kontakt med din studierådgiver eller lærer, eller fyll ut dette skjema.
 

Sikkerhet ved AHO

Vi jobber systematisk for å sikre mennesker, informasjon om materiell mot skade og tap.
Sjekk ut sikresiden.no for mer informasjon og råd om hva du kan gjøre i en krisesituasjon. 
 

Studentombudet

Studentombudet er et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student. Her finner du mer informasjon om Studentombudet.


Uønskede hendelser

AHO skal sørge for studentenes helse, miljø og sikkerhet. Dersom du av ulike hendelser skulle oppleve uønskede hendelser ta kontakt eller fyll ut skjema som gjelder for hendelsen.   

Studentutvalget ved AHO (SAHO)

Studentorganisasjonen SAHO er studentenes valgte organisasjon ved AHO og er sammensatt av valgte studentrepresentanter. SAHO sørger for at AHOs ulike råd og utvalg har studentrepresentanter. Her finner du mer informasjon om hvem dine studentrepresentanter er.