fbpx 2022 Høst | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2022 Høst

MARV9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MARV9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Krav til masteroppgaven samt krav til akademisk tekst gjennomgås i denne modulen. Dette inkluderer faglige redegjørelser, kildekritikk, drøftinger og oppbygningen av masteroppgave som akademisk tekst. Studentene arbeider videre med et tema, konkrete eksempler og oppgavens disposisjon fram mot en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. De veiledes i dette og diskuterer med sine medstudenter.

I denne modulen kan vi inkludere forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk avhandling. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

I forkant av gjennom modulen arbeider studentene med å utvikle tema, ’case’ og disposisjon for masteroppgaven from mot en prosjektbeskrivelse. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:        

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:      

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner
Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgave

MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Bypolitikk, planlegging og styring
Emnekode: 
MURB8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper inkludert medvirkning, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap, konkrete erfaringer og drar på ekskursjon til konkrete byutviklingsområder/byer i Norge. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om aktuelle temaer og diskusjoner knyttet til politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier, inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring. De kan ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser, så vel som anvende kunnskapen i egen praksis samt i faglig-akademiske sammenhenger.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II:

  • Ekskursjon, forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Klikk her for pensumliste i Leganto.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

MURB9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MURB9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

I modulen ser vi på hva som kjennetegner gode masteroppgaver av ulike typer. Vi ser på oppbygningen av en masteroppgave og dens innhold i form av faglige redegjørelser, kildekritikk, argumentasjon og drøfting. Studentene arbeider videre med å avgrense tema og vinkling på masteroppgaven inkludert problemstilling, disposisjon, litteratur, valg av eventuelle eksempler og steder – med det formål å utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Modulen kan i tillegg inkludere enkelte forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene kan programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk oppgave. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

I forkant av seminarene og mellom seminarene arbeider studentene med prosjektbeskrivelse og masteroppgave. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av skisse til prosjektbeskrivelse.
  • Gruppediskusjoner om masteroppgavenes innhold og arbeidsprosessen.

Seminar II:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av prosjektbeskrivelse.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.

Sider