fbpx Utdanning fra andre læresteder | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utdanning fra andre læresteder

Studenter som er tatt opp på et studieprogram ved AHO kan søke om innpassing av et emne dersom de kan dokumentere at de har bestått et tilsvarende emne ved et annet lærested.

Fremvise originaldokumenter

Studenter må ved forespørsel framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.

Innpassing av bachelorgrad i arkitektur

Studenter som er tatt opp til masternivå ved studieprogrammet i arkitektur skal få bachelorgraden sin innpasset som 180 studiepoeng. Det tilsvarer omfanget til grunnstudiet ved AHO. Originale vitnemål må fremvises til studieadministrasjonen ved studiestart. 

Utveksling

Studenter som har vært på utveksling må søke om endelig godkjenning og innpassing av eksterne emner etter at de er tilbake fra utenlandsoppholdet.

Søknaden må inneholde karakterutskrift, emnebeskrivelser og portfolio. Søknaden blir innvilget dersom emnene er relevant for graden din ved AHO, og dersom portfolioen har et nivå som forventes av studentarbeid ved AHO.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Spørsmål?

Ta kontakt med international-office@aho.no

Innpassing av enkeltemner

Dersom du har bestått emner ved andre læresteder som tilsvarer emner ved AHO, kan du søke om innpassing.

Dokumentasjon som skal følge søknadskjema:

 • Karakterutskrift 
 • Emnebeskrivelse
 • Pensumliste
 • Emneoversikt

Ved søknad om innpass av emne over 10 studiepoeng må du også lastes opp:

Vurderingsarbeidet fra emnet, inkludert dokumentasjon av arbeidsprosess:
 • PDF på maks 10-15 sider, som inneholder illustrasjoner, tegninger, skisser, modellfoto, beskrivelse.
 • Refleksjonsnotat over egen læring med fokus på egen rolle og prosess i det aktuelle emnet man søker innpass for.

Søknadsfrister

 • 10. august for 1. års studenter
  • Dersom du har fått opptak fra venteliste er fristen 14 dager etter tilbudt opptak. 
 • Øvrige søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema for innpassing av eksterne emner her. 
 
Regelverk for innpassing
 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT.
Behandling av søknad om innpassing

Søknaden behandles av studieadministrasjonen. Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 

Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden

Spørsmål?

Generelle spørsmål rettes til infosenter@aho.no

Spørsmål om søknad om innpassing av emner på masternivå ved 5-årig grad i Master i landskapsarkitektur (AHO/UiT) rettes til kunstakademiet@umak.uit.no.

Les dette før du søker innpass

 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT via søknadsskjema tilgjengelig på UiT nettside.

Saksbehandling innpass enkeltemner

Saksbehandling:

 • Søknaden sendes elektronisk til studieadministrasjonen for saksbehandling og faglig vurdering.
 • Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 
 • Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden.

Søknadskjema innpass enkeltemner

Søknadsskjema til innpassing finner du her
 

Spørsmål?