fbpx Velkommen nye studenter! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Velkommen nye studenter!

velkommen2.jpg

Velkommen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Her vil du finne informasjon du trenger for å starte på ditt første semester hos oss. Vi gleder oss til å se deg!  

 

Sjekkliste for studiestart

Her får du en sjekkliste med viktig informasjon som du må ha gått gjennom før studiestart.
1. Semesterregistrer deg i Studentweb

Du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift i Studentweb hvert semester. Du logger inn i Studentweb med BankID. I Studentweb må du også godkjenne studentreglement og din individuelle utdanningsplan.

Frist for å semesterregistrere deg er 1. september på høstsemesteret, og 1. februar på vårsemesteret.

Når du har registrert deg og betalt semesteravgift, får du tilgang til dine emner i læringsplattformen Moodle.

Logg inn i Studentweb her.

Hvis du ikke har norsk personnummer eller BankID, kontakt opptak@aho.no.

2. Aktiver din AHO-bruker

For å aktivere din AHO-bruker, må du opprette ditt eget passord.

Ditt brukernavn: aholocal\s + ditt studentnummer
Ditt førstegangspassord: Stud.aho
Logg inn på Outlook for å opprette ditt eget passord her.

Du finner ditt studentnummer i Studentweb, under "Min profil", øverst til høyre.

Du logger inn med AHO-brukeren din i tjenester som har FEIDE- eller OpenID Connect-innlogging.

Aktivér to-faktor autentisering i Microsoft 365.

3. Få tilgang til din AHO-mail og Office 365

Alle Microsoftprogrammer (Outlook, Word, Excel, Teams, etc.) kan lastes ned gratis når du har logget inn i Microsoft.

Du finner din AHO-mail i Studentweb, under "Min profil".

Logg inn i Outlook her.
Brukernavn: Din AHO e-postaddresse
Passord: Ditt AHO-passord

AHO kommuniserer med studentene på e-post, og det forventes at du holder deg oppdatert på din studentmail gjennom studiene.

4. Søk studielån (Lånekassen)

For å kunne søke støtte fra Lånekassen må du være semesterregistrert.

Husk at semesterregistreringen består av to steg:
1. Betaling av semesteravgift
2. Semesterregistrering i Studentweb. 

Ved spørsmål vedrørende ditt lån, ta kontakt med Lånekassen.

5. Få adgangskort til AHO

For å få utdelt ditt adgangskort må du fylle ut skjema for nye studenter og gjennomføre branntest.

Fyll ut dette skjemaet for ditt studentkort.

Du må sende inn skjema innen 4. august for å få kortet ditt i løpet av oppstartsuka. Du må vise ID for å få utdelt adgangskort.

6. Last ned digitalt studentbevis

Studentbevis-appen beviser at du er registrert som student dette semesteret. Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnaden SiO og på offentlig transport.

Så snart du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i Studentweb kan du ta i bruk appen. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert hos oss.

7. Logg inn i læringsplattformen Moodle

Moodle er AHOs digitale læringsplattform.

Alle emner du er oppmeldt til har et eget rom. I emnerommene finner du semesterplaner, pensum og lignende. Du får varsel på e-post om alle oppdateringer i Moodle.

Logg inn i Moodle gjennom OpenID Connect.

Du vil ha tilgang til emnene dine i Moodle innen 24 timer etter du har semesterregistrert deg.

8. Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte første og andre studiedag for alle nye studenter, som betyr at du mister studieplassen dersom du ikke møter. Årsaken er at vi har mange på venteliste. Husk å ta med ID.

Gyldig fravær registreres kun etter søknad per e-post til opptak@aho.no. E-posten må inneholde fullt navn, søkernummer og dokumentasjon på årsak til fravær.

Søkere som får tilbud om studieplass etter studiestart, avtaler fremmøte med opptakskontoret.

9. Har du studert tidligere?

Dersom du har oppnådd studiepoeng ved en annen utdanningsinstitusjon som er tilsvarende emner du skal ta ved AHO, kan du søke om innpassing for disse emnene.

Merk at fristen for innsending av søknad om innpassing er 5. august. Dersom du har spørsmål, kontakt opptak@aho.no.

Mer informasjon om dette finner du her.

10. Trenger du tilrettelegging?

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?
Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiesituasjonen og/eller eksamen, dersom behovet kan dokumenteres av sakkyndig. Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonsnedsettelse medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.

Les mer om tilrettelegging og søknad her.


Informasjon til nye studenter

Program for studiestart

Studiestartprogrammet for integrerte mastergrader og masternivå vil bli publisert i juli.

Kart over AHO og åpningstider

Åpningstider finner du her.

Første etasje:

aho_1_etg.png

Andre etasje

aho 2. etasje

Tredje etasje

aho_3_etg.png
Studentforsikring

Vi anbefaler at studenter tegner egen forsikring, da studenter ved statlige høgskoler ikke er forsikret via sin utdanningsinstitusjon.

Staten er selvassurandør, hvilket innebærer at statlige institusjoner ikke kan tegne forsikringer for sine studenter.

Studenter ved universiteter eller offentlige høgskoler er yrkesskadedekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

Les mer om forsikring og yrkesskadeerstatning.

hus-703x234.jpg

Studieveiledning

Har du spørsmål om planlegging av studier, studieprogresjon, permisjoner, tilrettelegging eller har behov for en samtale, kan du avtale et møte med en studierådgiver. 

Slik kontaker du studieveileder.

Studentutvalget ved AHO (SAHO)

SAHO er studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. SAHO har som oppgave å få i gang morsomme aktiviteter, sosiale hendelser og være broen mellom skolens ledelse og studentene. Studiehverdagen til studentene på skolen står i fokus, både faglig og sosialt.

Les mer om Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (SAHO) her.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiestader i Oslo. Som AHO-student er du medlem av studentsamskipnaden SiO. Etter du har betalt semesteravgift, kan du nytta deg av SiOs tilbod.

Les mer om studentvelferd frå SiO.