fbpx Velkommen nye studenter! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Velkommen nye studenter!

velkommen2.jpg

Velkommen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Her vil du finne informasjon du trenger for å starte på ditt første semester hos oss. Vi gleder oss til å se deg!  

 

Informasjon til nye studenter

Studentkort

Ved studiestart får du tilsendt et digitalt skjema som du må fylle ut med informasjon om deg selv og et bilde til adgangskortet ditt. I skjema må du også gjennomføre en branntest. Det er også det kortet du bruker for å betale for utskrift og plotting.   

Ditt første adgangskort er gratis. Dersom du mister eller ødelegger dette, kan du kjøpe nytt i resepsjonen. Pinkoden kan endres ved henvendelse i resepsjonen. 

inngang_aho.jpg

Studentweb

I Studentweb finner du din personlige utdanningsplan. Der bekrefter du utdanningsplanen din for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Du er selv ansvarlig for å melde deg til undervisning og eksamen.

Du benytter også Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer og kontonummer. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. september. Når du har betalt semesteravgiften får du ditt digitale studentbevis. 

Kart over AHO og åpningstider

Åpningstider finner du her.

Første etasje:

aho_1_etg.png

Andre etasje

aho 2. etasje

Tredje etasje

aho_3_etg.png
Studentforsikring

Vi anbefaler at studenter tegner egen forsikring, da studenter ved statlige høgskoler ikke er forsikret via sin utdanningsinstitusjon.

Staten er selvassurandør, hvilket innebærer at statlige institusjoner ikke kan tegne forsikringer for sine studenter.

Studenter ved universiteter eller offentlige høgskoler er yrkesskadedekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

Les mer om forsikring og yrkesskadeerstatning.

hus-703x234.jpg

Studieveiledning

Har du spørsmål om planlegging av studier, studieprogresjon, permisjoner, tilrettelegging eller har behov for en samtale, kan du avtale et møte med en studierådgiver. 

Slik kontaker du studieveileder.

Studentnettsider - Informasjon til studenter

Vi har egne nettsider med informasjon til studenter. Der finner du informasjon om din studiehverdag, eksamen og annen praktisk informasjon.

Besøk studentnettsidene her.

Studentutvalget ved AHO (SAHO)

SAHO er studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. SAHO har som oppgave å få i gang morsomme aktiviteter, sosiale hendelser og være broen mellom skolens ledelse og studentene. Studiehverdagen til studentene på skolen står i fokus, både faglig og sosialt.

Les mer om Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (SAHO) her.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiestader i Oslo. Som AHO-student er du medlem av studentsamskipnaden SiO. Etter du har betalt semesteravgift, kan du nytta deg av SiOs tilbod.

Les mer om studentvelferd frå SiO.