fbpx Timelister | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Timelister

Oppdragstaker fyller inn felter markert i gult og sender videre for bekreftelse til leder/oppdragsgiver (kursansvarlig/fagansvarlig/instituttleder)
 
Oppdragsgiver (kursansvarlig/fagansvarlig/instituttleder) bekrefter timene ved å sende timeliste til timeliste@aho.no og setter opppdragstaker på kopi. 

Frister  

  • Oppdragstaker sender timeliste til oppdragsgiver (kursansvarlig/fagansvarlig/instituttleder) innen den 6. i måneden før utbetalingsmåneden.
  • Oppdragsiver sender godkjent timeliste(r) til timeliste@aho.no innen den 8. i måneden før utbetalingsmåneden. Sett oppdragsgiver på kopi. 

Merk at ingen timelister kan godkjennes uten gyldig kontrakt. Skjema for kontrakter finner du her

Timelister ekstern Dr.grads-veiledning

Timelister for ekstrahjelp og studentassistenter

Timelister for forelesere

Bruk skjema Timeliste for forelesere for registrering av arbeidstid for ansatte på arbeidsavtale for korttidsengasjerte. 

Timelister for sensor

Last ned skjema: Timeliste for sensor

 

Timelister sakkyndig bedømmelse