Språk

Timelister

Skjema som brukes til utbetaling av lønn til ansatte med arbeidsavtale for korttidsengasjement. 

Timelister ekstern Dr.grads-veiledning

Timelister for ekstrahjelp og studentassistenter

Timelister for forelesere

Bruk skjema Timeliste for forelesere for registrering av arbeidstid for ansatte på arbeidsavtale for korttidsengasjerte. 

Timelister for sensor

Last ned skjema: Timeliste for sensor

 

Timelister sakkyndig bedømmelse