Språk

Timelister

Skjema som brukes til utbetaling av lønn til ansatte med arbeidsavtale for korttidsengasjement. 

  • Send timeliste til din leder for godkjenning (fagansvarlig/instituttleder/attestasjonsansvarlig).
  • Fagansvarlig/instituttleder/attestasjonsansvarlig sender godkjente timelister til  timeliste@aho.no

Timelister ekstern Dr.grads-veiledning

Timelister for ekstrahjelp og studentassistenter

Timelister for forelesere

Bruk skjema Timeliste for forelesere for registrering av arbeidstid for ansatte på arbeidsavtale for korttidsengasjerte. 

Timelister for sensor

Last ned skjema: Timeliste for sensor

 

Timelister sakkyndig bedømmelse