Timelister

Den ansatte, fyller inn gjeldende felter i gult og sender videre for bekreftelse til leder/oppdragsgiver (kursansvarlig/fagansvarlig/instituttleder)
 
Kursansvarlig/fagansvarlig/instituttleder bekrefter timene ved å sende timeliste til timeliste@aho.no
 
NB: Frist for å sende til timeliste@aho.no er den 10. i måneden før utbetalingsmåneden.

Timelister ekstern Dr.grads-veiledning

Timelister for ekstrahjelp og studentassistenter

Timelister for forelesere

Bruk skjema Timeliste for forelesere for registrering av arbeidstid for ansatte på arbeidsavtale for korttidsengasjerte. 

Timelister for sensor

Last ned skjema: Timeliste for sensor

 

Timelister sakkyndig bedømmelse