fbpx Timelister | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Timelister

Når oppdragstakere eller timeansatte har signert kontrakt får de tilgang til å levere timelister digitalt i DFØ.
 

Timeansatte

Personer på timekontrakt får tilgang til DFØs selvbetjeningsportal  og DFØ-appen. De fører timer under "Mine kontrakter" i portalen eller appen.
 
Veiledninger for utfylling av timelister finnes her:
Timelistene fylles ut fortløpende, og lønnen utbetales den 12. neste måned. Timelister som er ufullstendig utfylt vil bli sendt i retur for riktig utfylling.


Forlenge tilgangen til DFØ

Timeansatte mister tilgangen til DFØ når de ikke har en aktiv kontrakt. Du skal ikke opprette ny kontrakt for å forlenge tilgangen, da får personen mulighet til å føre timer i ny og gammel kontrakt.
 
Send e-post til lonn@aho.no med navn og ansattnummer, og be om tilgangsforlengelse.


Problemer med å føre timer elektronisk

Dersom personen ikke får til å føre timer elektronisk, kan de fylle ut timelister i papirformat og sende til timeliste@aho.no.
 

Oppdragsansatte

Oppdragstakere får tilgang til DFØs selvbetjeningsløsning for honorarmottakere (Betalmeg) og DFØ-appen. Der kan de se lønnsslipper, kontrakter, personopplysninger og mer.
 
Les mer om hvordan du bruker Betalmeg på DFØs nettsider.