Undervisning/veiledninger for lærere

Digital undervisning

Undervisningen er nå flyttet fra Maridalsveien 29 til AHO Zoom.

Verktøyet egner seg til både seminarer, møter og forelesninger og du har mulighet til å gjøre opptak. 
Opptaket kan lastes opp i Box og deles i kursrommet på Moodle

Se Unit sin ressursside for digital undervisning på nett for muligheter og inspirasjon. 
 

Digital sensur

 • Sensur for eksamener gjennomført av studentene i WISEflow, registreres i WISEflow.
 • For eksamener eller oppgaver gjennomført på andre måter registreres sensur i Fagpersonweb.

Emweb - Studieplansverktøy

Hva er Emweb?
Emweb er AHOs studieplansverktøy. Alle med en gyldig kontrakt som underviser med AHO har tilgang til Emweb og du logger inn ved å bruke ditt AHO brukernavn og passord

Logg inn her

Hva bruker AHO Emweb til?

Kort om hva vi bruker Emweb til
Hvert semester må AHO planlegge alle kurs og emner som skolen skal avholde. Det er et krav om at alle kurs som skal undervises, fra grunnivået til ph.d.-nivå, har en kursbeskrivelse som beskriver innholdet i kurset, hvem som underviser, hva studentene vil lære (læringsutbytte) og hvordan studentenes blir vurdert i henhold til læringsutbytte (eksamensform). Denne informasjonen må registreres et sted og ved AHO benytter vi Emweb til å gjøre dette.

Alle som skal undervise et kurs ved AHO vil få tilgang til å legge inn denne informasjonen selv i Emweb. For kurs som undervises på grunnivået (de tre første årene –Bachelornivå) vil det ikke være mulig å endre annet enn emneinnhold, mens på masternivå vil det være mulig å redigere mer om kurset er nytt. Se ellers brukerveiledning for mer informasjon.

Kurs godkjennes i tre ledd før de er endelig godkjent. Først legger lærer inn informasjon, deretter sjekker studieadministrasjonen at alt det formelle er på plass, før faglig ledelse for studieprogrammet godkjenner kurset endelig.

Når kurset er endelig godkjent vil det bli publisert som en kursbeskrivelse på AHOs nettside. Du finner oversikten over alle godkjente og publiserte kurs her:

AHO kursoversikt

Kurs som er publisert og godkjent kan ikke redigeres. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb før godkjennelsen er gjort for å sikre at det ikke oppgis feil informasjon til studentene.

Manual - Emweb

Fagpersonweb

Hva er Fagpersonweb?

AHO tar stadig små steg mot å digitalisere våre systemer. For å forenkle arbeidet deres, for å få oversikt over studenter på kurs, kontaktinformasjon og mulighet til å sende mail til studenter i kurs, se hva dine studenter har fullført av studier og hvilke studieprogram de er tilknyttet så introduserer vi nettløsningen Fagpersonweb.

Fagpersonweb er stedet hvor du som underviser har oversikt over alle fag du underviser i, hvor du ser hvem som er deltager på ditt kurs, hvor du kan sende meldinger til hele eller deler av klassen, og hvor du kan få oversikt over hvilke fag dine studenter har tatt og skal ta. Alle som er oppført som underviser vil fortløpende bli lagt til i systemet, forutsatt at du har en gyldig kontrakt med AHO. 

Du vil også ha muligheten til å søke frem emner, studieprogrammer og studenter knyttet til studieprogrammet du underviser på. I tillegg kan du få tilgang til studentenes studieplan for å sjekke hvilke kurs de har tatt og skal ta.

Logg inn i Fagpersonweb her for å sjekke det ut.

Du bruker ditt vanlige AHO brukernavn og passord for å få tilgang (feidebrukernavn og passord).

Vi håper dette kan bidra til at det blir enklere for deg som underviser å ha oversikt hvem som er knyttet til kurset ditt og komme i kontakt med dem. Informasjonen du får gjennom fagpersonweb er taushetsbelagt og skal ikke deles med andre utenfor AHO.

Noen praktiske opplysninger: 
All informasjon som du finner i fagpersonweb er hentet fra studieadministrasjonens system Felles Studentsystem (FS). Studentene som er listet som deltagere i ditt kurs har selv registrert seg til dette gjennom deres webportal Studentweb. Om det mangler studenter i listene som du får tilgang til kan grunnen være at studentene av ulike årsaker ikke har registrert seg.

Dere vil også få oversikt over hvilke eksamensformer og krav studieadministrasjonen har registrert på hvert enkelt kurs. Dette hentes fra studieplanen som legges inn i Emweb.

Brukerstøtte: 
Har du tekniske problemer eller ønsker opplæring i bruk av nettstedet ta kontakt med studieadministrasjonen sitt back-office (Kjersti Meyer Petersen Kjersti.Meyer.Petersen@adm.aho.no og Reier Møll Schoder Reier.Moll.Schoder@adm.aho.no)

 

Manual Fagpersonweb

Hvordan kontakter jeg studentene?

Du har flere valgmuligheter for å kontakte studentene påmeldt ditt kurs.


Ønsker du å sende til både privat og skole epost-adresse og/eller SMS? 

 • Logg deg på Fagpersonweb for å gjøre dette.
 • ​Kontakt studieadministrasjonen for innføring

​Ønsker du å sende informasjon kun til studentens AHO-epost? 

 • Søk etter kurskode i Outlook på følgende format xx <mellomrom/space> xxx
 • Kontakt IKT for innføring. 

Ønsker du å forholde deg kun til Moodle?

 • Informasjon kan legges i kursrommet i Moodle. 

Hvorfor mangler det studenter på kurslistene? 

 • Studenten kan ha glemte å melde seg på kurset
 • Studenten er påmeldt, men mangler i listene i Outlook/Moodle
  • Det kan være feil på dataflyten mellom systemer
  • Ta kontakt med IKT og studieadministrasjonen for feilsøk

Maillister for kurs

Alle kurs som undervises på AHO vil ha en maillingiste i AHO sin mailserver (Outlook). Her vil alle studenter som er meldt til undervisning i kurset bli koblet til. Du kan da sende mail til alle studenter sin AHO mail adresse ved å bruke maillinglisten. 

Hvordan kobles studenter til kurset? 
Hvert semester må alle studenter semesterregistrere seg ved AHO. Dette gjør de gjennom webservicen studentweb. Her må de for hvert kurs de skal ta bekrefte at de ønsker å delta i undervisningen og at de skal ta eksamen i kurset. Studenter som har bekreftet at de ønsker å delta i undervisningen vil automatisk bli koblet opp mot mailinglistene. 

Det mangler noen studenter som er på kurset mitt på mailinglisten, hvorfor?
Trolig vil det bety at studentene ikke har meldt seg til undervisning i studentweb. Dette kan studentene sjekke selv på studentweb, men du kan også logge inn i fagpersonweb og sjekke oversikten over studenter der. Finner du ikke navnet på studenten(e) der, så betyr det at de ikke har meldt seg til undervisning. Skulle du oppleve at studenten er oppført i fagpersonweb, men ikke knyttet til mailinglisten, så er det en feil i dataflyten ved AHO. Da er det fint om du kontakter IT-avdelingen og studieadministrasjonen ved AHO så de kan feilsøke. 

Jeg ønsker å sende mail både til AHO adressen og den private mailadressen til studenter, kan jeg det?
Det kan du, men maillistene i outlook sender bare mail til studentenes AHO adresse. Ønsker du i tillegg å sende informasjon til den private mailen til studentene eller eventuelt også sende tekstmelding må du logge inn i fagpersonweb og gjøre det derfra. 

WISEflow

AHO tester våre 2020 den digital vurderingsplattformen WISEflow.