fbpx Bestilling av tjenester | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bestilling av tjenester

Alt arbeid på følgende maskiner går via verksmestrene:
 • CNC-fres
 • Laser
 • 3D-print
 • Knivknutter
 • Foliekutter

Studenter og vitenskapelig ansatte bestiller tid og betaler for tjenesten.

Rangorden

 1. Forskning og utviklingsarbeid
 2. Diplomstudenter
 3. Vanlige studenter
 4. 1-2 års studenter må avklare behov med lærer

Timebestilling

Se de enkelte tjenester.

CNC-fresing

 • Personlig oppmøte for veiledning i åpningstiden
 • Fresens arbeidsområde er LxBXH 700x500x400
 • Materialvalg gjøres i samråd med verksmester
 • Filer og materialer skal være klare, ta med ved oppmøte

3D-printing

 • Bestilling via nettsiden aho.no/3dprint
 • FDM leies ut, ta kontakt
 • Filformat er .stl (.obj eller .ply)

Laser

 • Filmottak ved laseren mellom kl 1200 og 1300 mandag til fredag.
 • Filformat er .dxf for kutting og .jpg gråtoner for gravering.

Knivkutter

 • Filmottak ved laseren mellom kl 1200 og 1300 mandag til fredag.
 • Filformat er .dxf

Betaling

 • Prisliste fås i verkstedet. 
 • Tjenester betales etter medgått tid.
 • Alle materialer betales på forhånd.

Levering

Leveringsgaranti kan ikke gis, men tjenestene utføres fortløpende.
Ved stor pågang kan leveringstiden bli lengre.