fbpx Publiseringsfond | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Publiseringsfond

Retningslinjer for publiseringsfond ved AHO 

  • Det gis støtte til dekning av utgifter til forfatterbetaling (Article Processing Charges, APC, Article Submisson Charges og lignende) i Open Access-tidsskrifter og bøker.
  • Åpen publisering i hybride tidsskrifter vil gis i en overgangsperiode, men kun om forlag tillater tilgjengeliggjøring av post print i ADORA på publiseringstidspunktet. Artikler og bøker som får støtte skal være tilgjengelig åpent på nett uten hindre for tilgang slik som pålogging eller filtrering på IP.
  • Maksimumsbeløp som dekkes per artikkel, antologikapittel eller monografi er kr 30 000. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang og lignende.
  • Søker må være ansatt eller student ved AHO og være korresponderende forfatter for artikler, eller forfatter av monografi eller redaktør av antologi. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos forlag. Tilhørigheten må fremkomme i publikasjonens angivelse av institusjonstilhørighet.
  • Artikkel/monografi/kapittel som får støtte må registreres i Cristin, og en fulltekstversjon må lastes opp i Cristin senest ved publiseringstidspunktet.
  • Artikkel eller bok som støttes må utfylle kriterier for en vitenskapelig publikasjon etter kriteriene til norsk publiseringsindikator. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler. Samme kravet gjelder for forlag for monografier/antologier.
  • Publiseringsfondet forvaltes av biblioteket. Eventuelle avslag på søknad kan ankes til FU.