Fagpersonweb

Hva er Fagpersonweb?

AHO tar stadig små steg mot å digitalisere våre systemer. For å forenkle arbeidet deres, for å få oversikt over studenter på kurs, kontaktinformasjon og mulighet til å sende mail til studenter i kurs, se hva dine studenter har fullført av studier og hvilke studieprogram de er tilknyttet så introduserer vi nettløsningen Fagpersonweb.

Fagpersonweb er stedet hvor du som underviser har oversikt over alle fag du underviser i, hvor du ser hvem som er deltager på ditt kurs, hvor du kan sende meldinger til hele eller deler av klassen, og hvor du kan få oversikt over hvilke fag dine studenter har tatt og skal ta. Alle som er oppført som underviser vil fortløpende bli lagt til i systemet, forutsatt at du har en gyldig kontrakt med AHO. 

Du vil også ha muligheten til å søke frem emner, studieprogrammer og studenter knyttet til studieprogrammet du underviser på. I tillegg kan du få tilgang til studentenes studieplan for å sjekke hvilke kurs de har tatt og skal ta.

Logg inn i Fagpersonweb her for å sjekke det ut.

Du bruker ditt vanlige AHO brukernavn og passord for å få tilgang (feidebrukernavn og passord).

Vi håper dette kan bidra til at det blir enklere for deg som underviser å ha oversikt hvem som er knyttet til kurset ditt og komme i kontakt med dem. Informasjonen du får gjennom fagpersonweb er taushetsbelagt og skal ikke deles med andre utenfor AHO.

Noen praktiske opplysninger: 
All informasjon som du finner i fagpersonweb er hentet fra studieadministrasjonens system Felles Studentsystem (FS). Studentene som er listet som deltagere i ditt kurs har selv registrert seg til dette gjennom deres webportal Studentweb. Om det mangler studenter i listene som du får tilgang til kan grunnen være at studentene av ulike årsaker ikke har registrert seg.

Dere vil også få oversikt over hvilke eksamensformer og krav studieadministrasjonen har registrert på hvert enkelt kurs. Dette hentes fra studieplanen som legges inn i Emweb.

Brukerstøtte: 
Har du tekniske problemer eller ønsker opplæring i bruk av nettstedet ta kontakt med studieadministrasjonen sitt back-office (Kjersti Meyer Petersen Kjersti.Meyer.Petersen@adm.aho.no og Reier Møll Schoder Reier.Moll.Schoder@adm.aho.no)

 

Manual Fagpersonweb

Sensur i Fagpersonweb

På grunn av koronasituasjonen vil AHO våren 2020 gjennomføre all sensurregistrering digitalt i Fagpersonweb.

Sensurering og digital signatur i Fagpersonweb, slik gjør du:

 • Du logger på Fagpersonweb (lenke) via FEIDE eller ID-porten.
 • For å komme til sensurregistreringssiden kan du gå til oversikten over «Sensuroppdrag» og trykke på «Registrer sensur»-knappen.
 • Følg trinnene: 
  • Registrering
  • Signer og overfør
  • Kvittering
 • Du finner nærmere informasjon i Brukerveiledning
 • Begge (alle) sensorene i kommisjonen må signere digitalt og overføre resultatet.
 • Resultatene dere har registrert blir overført til Studieadministrasjonen som overfører til protokoll slik at karakterene blir kunngjort for studentene i StudentWeb.

Har du spørsmål?
E-post: eksamen@aho.no