fbpx Aviser | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Aviser

Aviser

AHO abonnerer på papiravisene Aftenposten, Dagens næringsliv, Klassekampen og Morgenbladet. Disse kan leses i biblioteket. 

For søk i historiske aviser fra Nasjonalbibliotekets avistjeneste kreves det brukernavn og passord - kontakt biblioteket for dagens passord. 

Vi abonnerer også på tjenesten Atekst/Retriever, Tilgangen er IP-basert, dvs at du enten må være i skolens lokaler eller logget på VPN.