fbpx Låneregler og lånerettigheter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte spørreundersøkelsen. ​​

Språk

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.

Studenter og ansatte ved KHiO får midlertidig lånerett ved framvisning av gyldig student-/ansattkort. Registrering av lånere fra KHiO skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00. KHiO-lånere får vanligvis ikke reservere eller låne fra spesialsamlinger.

Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).

Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lån og fornyelse

Lånetiden for bøker er 4 uker, for kursbøker og DVD 1 uke. Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. 

Tidsskrifthefter kan lånes på dagslån til AHOs studenter og ansatte. Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.

Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs. 

Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek for AHOs ansatte og studenter. 

Låners ansvar

Du er personlig ansvarlig for det du låner på ditt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.

Du holder selv oversikt over din brukerkonto i biblioteksystemet Oria. Materiale som ikke blir returnert eller fornyet, må erstattes. Krav om erstatning fører automatisk til stopp av videre hjemlån. Erstatningskrav som ikke blir dekket innen fristen, blir sendt til rettslig inkasso.

Du er pliktig til å sjekke epost regelmessig. AHO-studenter plikter å bruke e-postadresse tildelt fra AHO.

Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Erstatning ved tap av bøker

Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-.
Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller for å dekke reelle erstatningskostnader.
Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.