fbpx Låneregler og lånerettigheter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

 • Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.
 • Studenter og ansatte ved KHiO får midlertidig lånerett ved framvisning av gyldig student-/ansattkort.
  • Registrering av lånere fra KHiO skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00.
  • KHiO-lånere får vanligvis ikke reservere eller låne fra spesialsamlinger.
 • Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).
 • Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lån og fornyelse

 • Lånetiden for bøker er 4 uker,
 • Kursbøker og DVD 1 uke.
 • Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. 
 • Tidsskrifthefter kan lånes på dagslån til AHOs studenter og ansatte. Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.
 • Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs. 
 • Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek for AHOs ansatte og studenter. 

Låners ansvar

 • Du er personlig ansvarlig for det du låner på ditt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.
 • Du holder selv oversikt over din brukerkonto i biblioteksystemet Oria.
 • Materiale som ikke blir returnert eller fornyet, må erstattes.
 • Krav om erstatning fører automatisk til stopp av videre hjemlån.
 • Erstatningskrav som ikke blir dekket innen fristen, blir sendt til rettslig inkasso.
 • Du er pliktig til å sjekke epost regelmessig. 
 • Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Erstatning ved tap av bøker

 • Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-.
 • Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller for å dekke reelle erstatningskostnader.
 • Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.