fbpx Avtale om ekstraerverv | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Avtale om ekstraerverv

Avtale mellom arbeidstaker og AHO om arbeid (lønnet eller som selvstendig næringsdrivende) i tillegg til stillingen ved AHO.

I hht AHOs personalreglement, § 14 Ekstraerverv og Ekstraerverv - retningslinjer kan fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger etter skriftlig søknad gis samtykke til å inneha ekstraerverv når dette er til gagn for AHO.

Søknaden godkjennes av rektor.

Avtalevilkårene for ekstraerverv  er hjemlet i Hovedtariffavtalens pkt. 7.1.1.4 og Statens personalhåndbok, pkt. 10.13.1, 2 og 3.

Last ned:

Avtale om ekstraerverv (Word)