Prorektor

Organisatorisk plassering:

Rollen som prorektor ved AHO skal fylles av den av instituttlederne som utpekes av Rektor til rollen.

Ansvar og myndighet:

  • Prorektor deltar i arbeidet i AHOs ledergruppe som består av Rektor, Prorektor, Direktør organisasjon og Økonomidirektør.
  • Prorektor er rektors stedfortreder som talsperson ovefor myndigheter og allmennheten.
  • Prorektor er rektors stedfortreder i fagsaker.
  • Prorektor er rektors stedfortreder i representasjonssaker.
  • Prorektor ved AHO har i 2012 et delegert ansvar fra rektor for ekstern informasjon, profilering, formidling og samfunnskontakt.